Srednjoškolsko obrazovanje

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje

Srednje škole

Ovdje možete pronaći popis svih srednjih škola u RH i mogućnost pristupa njihovim mrežnim stranicama.

Učenički domovi

Ovdje je predstavljen popis učeničkih domova u Republici Hrvatskoj i pristup njihovim mrežnim stranicama.

Servisi za zapošljavanje srednjoškolaca

Srednjoškolci imaju mogućnost raditi povremene poslove. Za posredovanje povremenog rada redovnih učenika odgovorne su srednjoškolske ustanove (srednje škole i učenički domovi).

Državna matura

U ovom poglavlju dostupne su vam informacije o državnoj maturi, pripremama za maturu, prijavi i postupcima polaganja državne mature.

Obrazovanje odraslih

Informacije o različitim oblicima obrazovanja odraslih: osnovno školovanje, srednjoškolsko obrazovanje, prekvalifikacija, osposobljavanje i usavršavanje.

Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama

Informacije o profesionalnom usmjeravanju učenika sa zdravstvenim teškoćama i teškoćama u razvoju.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.