Staklar/Staklarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Staklar/Staklarica 

 

Kratak opis

Staklar se bavi obradom stakla i oblikovanjem staklarskih proizvoda, izradom ukrasnih predmeta od stakla, ukrasnih ostakljenja, uramljivanjem slika, izradom ogledala, ostakljivanjem prozora, vrata, izloga i staklenih krovova, izradom akvarija i drugih konstrukcija od stakla.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program staklara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova staklara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Staklar izrađuje predmete od stakla: priprema i tali smjesu za staklo iz rabljenog stakla koju zatim puše u željene oblike pomoću cijevi za puhanje, oblikuje ručnim oblikovanjem, zagrijavanjem i savijanjem, te preša i valja u svrhu dobivanja željenog završnog proizvoda.

 

Staklar zagrijava, oblikuje i preša optičko staklo za izradu leća te brusi i polira leće. U završnoj fazi gravira, matira, nagriza i oslikava staklene predmete.

 

Staklar reže, postavlja i/ili zamjenjuje sve vrste stakala. Izrezuje staklene ploče na potrebnu veličinu i oblik. Izrezana stakla postavlja na predviđena mjesta, učvršćuje ih kitom, trakama, čavlićima i vijcima. Zastakljuje sve vrste prozora, vrata, izloga, nadstrešnica, pregradnih zidova i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Staklar treba poznavati tehnologiju obrade stakla i materijala, te alate i strojeve kojima se koristi pri radu.

 

Također je potrebno imati zdrave dišne organe, pluća i srce, dobar vid i sposobnost razlikovanja boja, spretne ruke i prste te dobru opću tjelesnu spretnost. Poželjna je sposobnost prostornog predočavanja, dobra usmjerenost pažnje, preciznost, ustrajnost i urednost u radu.

 

Uvjeti rada

Staklari uglavnom rade u zatvorenim prostorijama, a pri radovima na ostakljivanju različitih površina mogu raditi i na otvorenom. Rade uglavnom stojeći s učestalim sagibanjima. Staklari koji rade u industriji, mogu raditi u više smjena.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje,  kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, srčano-žilnog sustava, krvotvornog sustava i krvi, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela.

 

Srodna zanimanja

Staklopuhač, staklobrusač, staklorezač.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Nakon završene srednje škole, staklari se mogu zaposliti u specijaliziranim staklarskim radionicama ili velikim tvrtkama koje se bave proizvodnjom i ugradnjom predmeta od stakla

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.