Stipendije za studente

Obrazovanje > Visoko obrazovanje > Stipendije za studente

Stipendije su oblik financijske pomoći koja se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Dodjeljuju se na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata, socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Bazu dostupnih stipendija možete pronaći na:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.