Strojarski tehničar/Strojarska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Strojarski tehničar/Strojarska tehničarka 

 

Kratak opis

Strojarski tehničar upotrebljava i održava strojeve i alate, te sudjeluje u njihovoj gradnji i projektiranju. Zajedno s inženjerima unapređuje i razvija rad strojeva i proizvodnih pogona.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program strojarskog tehničara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova strojarsko tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

U suradnji s inženjerima strojarski tehničar se može baviti konstruiranjem i projektiranjem pojedinačnih strojnih dijelova, alata, te pripremom za proizvodnju. Samostalno najčešće izrađuje i koristi tehničku i tehnološku dokumentaciju, te je uređuje i arhivira uz uporabu suvremenih pomagala, konstruira jednostavne elemente, podsklopove i naprave. Osim toga, upravlja i podešava numerički kontrolirane strojeve za obradu i druge strojeve, te izvodi tehnička, tehnološka i druga mjerenja jednostavnijim i složenijim uređajima.

 

Kad priprema proizvodnju, strojarski tehničar koristi konstrukcijske upute za planiranje proizvodnje i izradu tehničko-tehnološke dokumentacije. Za sve proračune, skiciranja, pa i simuliranje rada stroja, koristi se računalom i odgovarajućim programskim rješenjima. Kad provjerava kvalitetu i funkciju gotovog proizvoda (stroja ili elementa stroja), strojarski tehničar obavlja različita mjerenja, u odnosu na propisane standarde, uzimajući u obzir i dopuštena odstupanja (tolerancije), te na taj način dobiva podatke koji služe za davanje atesta za stroj, te za izradu uputa za pravilno rukovanje.

 

Strojarski tehničar može biti zaposlen u svim industrijskim djelatnostima, u trgovini, te u privatnom poduzetništvu. Može biti dio tima – u proizvodnji, održavanju, servisiranju i drugim djelatnostima, a može voditi i manje samostalno poduzeće. Često priprema proizvodno-tržišne parametre, brine o utvrđivanju zaštitnih mjera i očuvanju okoliša, komunicira sa strankama, a uz dodatno obrazovanje može voditi i praktičnu nastavu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Strojarski tehničar je osposobljen za samostalan rad. Treba ovladati računalnom tehnikom, znati oblikovati pisanu dokumentaciju na računalu, poznavati osnovne vrste procesnih, montažnih i drugih tehnologija, te tehnologija obrade. Treba poznavati osnove konstruiranja i dimenzioniranja, te vrlo dobro znati značenje tehničkih propisa i standarda.

 

Najvažnije psihofizičke sposobnosti za uspješno obavljanje zanimanja strojarskog tehničara su: smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, smisao za crtanje,vještina tehničkog crtanja,  smisao za matematiku, sposobnost prostornog predočavanja, opća domišljatost i dobar vid. Poželjno je da strojarski tehničar bude precizan, savjestan i odgovoran u radu. Pri obavljanju suradničkih poslova, neophodna mu je poslovna komunikativnost.

 

Uvjeti rada

Strojarski tehničar uglavnom radi u zatvorenim i uređenim radnim prostorima, normalne temperature, u prisutnosti drugih ljudi, često u smjenama. Pri radu sjedi ili stoji. Ako radi u pogonu, postoji opasnost od ozljeđivanja. Ponekad je izložen utjecaju buke, prašine, te isparavanju para i plinova.

 

Kontraindikacije za radsu: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Računalni tehničar u strojarstvu, tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za mehatroniku, tehničar za poljoprivrednu mehanizaciju.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Strojarski tehničari zapošljavaju se u svim industrijskim djelatnostima, u trgovini, te u privatnom poduzetništvu.

 

Ostale informacije

Detaljne informacije o obrazovanju strojarskih tehničara, mogu se dobiti u srednjim tehničkim školama koje obrazuju za taj program.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.