Strojovođa/Strojovotkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Strojovođa/Strojovotkinja 

 

Kratak opis

Strojovođa vozi putnički ili teretni vlak. Također, surađuje pri sastavljanju kompozicije vlaka, provjeravanju ispravnosti vučnog vozila i kočnica, dostavljanju vagona za utovar, te sudjeluje pri istovaru, popravcima, carinjenju i sl. Strojovođa obavještava o potrebi za popravcima na lokomotivi.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­tehničara za vuču – strojovođe, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­tehničara za vuču - strojovođe, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Strojovođa upravlja vučnim vozilom, te prevozi putnike i teret. Pri dolasku na posao javlja se lokomotivskom nadzorniku gdje dobiva uvid u knjigu vožnje, preuzima lokomotivski list te preuzima vučno vozilo. Nakon što izvrši provjeru vučnog vozila, odvozi ga iz spremišta do mjesta na kolodvorskom području gdje će se sastavljati vlak. Kad kolodvorsko osoblje sastavi vlak, strojovođa zajedno s pregledavateljem vagona provjerava ispravnost kočnica. Na prometnikov znak strojovođa pokreće vlak. Prati signalne znakove kolodvorskog i voznog osoblja, ranžirne i izlazne signalne znakove te ubrzava vožnju. Tijekom vožnje kontrolira instrumente na komandnoj ploči u upravljačnici, te telefonom ili radiovezom kontaktira s prometnikom. Održava propisanu brzinu prema knjižici voznoga reda, prati vozno vrijeme. Motri signalne znakove uz prugu i obavlja radnje koje oni signaliziraju: smanjuje brzinu, koči, zaustavlja vlak, ubrzava vožnju.

 

Strojovođa vozi uglavnom sam, ali može imati i pomoćnika. Zadatak pomoćnika strojovođe je opažanje signalnih znakova uz prugu te upozoravanje strojovođe na njih tijekom vožnje.

 

Ako se tijekom vožnje na pruzi dogodi kvar na lokomotivi, strojovođa može pokušati samostalno otkloniti kvar, ili o kvaru obavijestiti dežurnog dispečera.

 

Nakon dolaska u odredišni kolodvor, kolodvorsko osoblje otkvačuje lokomotivu od vlaka, strojovođa je odvozi u spremište, isključuje je i obavještava o eventualnoj potrebi njezina popravka.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kroz srednjoškolsko obrazovanje polaznici se obrazuju i osposobljavaju za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

 

Dio praktične obuke u završnim razredima odvija se u Tvornici željezničkih vozila «Gredelj» i na Ranžirnom kolodvoru u Zagrebu, pod vodstvom nastavnika praktične nastave i iskusnih strojovođa.

Strojovođa treba imati dobar psihofizički status koji se provjerava jednom godišnje, u skladu s vrlo strogim uvjetima Pravilnika o sposobnosti na željeznici. Pri pregledu se posebna pažnja posvećuje provjeri vida, sluha, brzine reagiranja te općeg psihičkog stanja. Za obavljanje poslova strojovođe potrebna je i smirenost, temeljitost, te sposobnost brzog donošenja odluke i racionalnog postupanja.

 

Uvjeti rada

Strojovođa uglavnom radi u zatvorenom prostoru, no postoji mogućnost povremenog rada na otvorenom. Radi sjedeći, uz mogućnost promjene tjelesnog položaja što znači da tijekom vožnje može ustati, pa i malo hodati i stajati. Posao se obavlja u suradnji s ostalim željezničkim radnicima. Pri radu može biti izložen jakoj buci i vibracijama. Radi danju i noću, nedjeljom i blagdanima.

 

Posao strojovođe može biti jednoličan i uspavljujući, osobito noću. Moguća su noćenja izvan kuće, u prenoćištima za željezničare. Također je velika odgovornost strojovođe za živote putnika i materijalna sredstva koja su mu povjerena.

 

Zbog posebnih uvjeta rada, strojovođa ima pravo na beneficirani radni staž, što znači da se 12 mjeseci provedenih na poslovima strojovođe računa kao 18 mjeseci osiguraničkog staža. Također, zbog rada u posebnim uvjetima, strojovođa ima i povećan broj dana godišnjeg odmora te dodatak na plaću.

 

Kontraindikacije za obavljanje ovog zanimanja su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha, oštećenje govorno-glasovne komunikacije, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, te kronični poremećaji koja mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

 

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 53/91 - Službeni list 38/79). Pravilnik o ovlaštenju strojovođa NN 96/13.

 

Srodna zanimanja

Pomoćnik strojovođe brodski strojovođa, vozač tramvaja, vozač kamiona, vozač autobusa

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.