Studentski domovi

Obrazovanje > Visoko obrazovanje > Studentski domovi

Studenti se mogu prijaviti na natječaj za smještaj u studentskom domu tijekom svojeg studiranja. Prijava se podnosi u Studentski centar koji je zadužen prema mjestu studiranja studenta. Više informacija kao i postupak prijave možete pronaći na mrežnim stranicama studentskih centara u Hrvatskoj:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.