Studentski poslovi

Obrazovanje > Visoko obrazovanje > Studentski poslovi

Redovni i izvanredni studenti svih visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola) koji su upisani u tekuću godinu studiranja ostvaruju pravo korištenja usluge student servisa koji djeluju u okviru sveučilišta. Student servisi omogućuju pronalazak studentskih poslova kao i isplatu plaće putem studentskih ugovora. Sve uvjete, pogodnosti kao i ponudu poslova možete detaljnije pretražiti na mrežnim stranicama studentskih centara:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.