Šumarski tehničar/Šumarska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Šumarski tehničar/Šumarska tehničarka 

 

Kratak opis

Šumarski tehničar bavi se uzgojem, zaštitom, uređivanjem i iskorištavanjem šuma. Prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, predlaže načine uzgoja i iskorištavanja šuma, te planira i provodi izvođenje radova na šumskom radilištu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program šumarski tehničar ­­­­­­­­­potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova šumarskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Šumarski tehničar prikuplja podatke o vrsti tla, klimi, vrstama i populaciji drveća, te mogućim oštećenjima i bolestima. Nadzire razvoj i provodi mjere zaštite sadnica i šume, prikuplja sjeme i proizvodi sadni materijal. U slučaju pojave bolesti i štetnika primjenjuje zaštitna sredstva. Pri radu se služi različitim mjernim alatom i geodetskim instrumentima, te alatima i pomagalima koji se upotrebljavaju za uređivanje šuma i izradu drvenih poluproizvoda (sortimenata).

 

Šumarski tehničar najčešće radi prema uputama inženjera šumarstva, a u određenoj mjeri i samostalno. Kada radi na mjestu pomoćnika inženjera šumarstva (revirnika), samostalno izvršava složenije poslove: nadzire rad djelatnika na poslovima pošumljavanja, čišćenja, sječe drveća i gradnje šumskih putova, neposredno je odgovoran za primjenu propisa sigurnosti na radu, sudjeluje pri uvođenju novih radnika u posao, kontrolira kvalitetu rada, brine o zaštiti šuma, o održavanju alata i strojeva, vodi evidenciju i statistiku izvršenih radova, prikuplja podatke o tehničkim normama i njihovoj primjeni, te obavlja opažanja za dijagnostičko-prognostičku službu o zaštiti šuma.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored općih znanja, šumarski tehničar mora ovladati stručnom tehnologijom, poznavati pravila sigurnosti na radu i ekološke standarde. Obrazovanjem kroz četiri godine stječe znanja iz područja uzgajanja šuma, poznavanja tla, uzgoja sadnica, zaštite šuma, primjene oruđa i strojeva za uređivanje šuma, znanja o iskorištavanju šuma, itd.

 

Priroda posla zahtijeva od šumarskog tehničara odgovarajuću psihofizičku konstituciju, koju propisuju zdravstveni standardi za šumarske radnike. Šumari moraju biti tjelesno otporni na vremenske utjecaje, ne smiju biti pretjerano osjetljivi na buku i vibracije, te moraju imati dobar vid i sluh.

 

Moraju biti samostalni i samoinicijativni prilikom obavljanja poslova koji zahtijevaju spretnost, okretnost, te pravovremeno otkrivanje i sprečavanje opasnosti. Posao se uglavnom obavlja u timu, što od šumarskog tehničara zahtijeva da se lako sporazumijeva s ljudima i da ima razvijen osjećaj za sigurnost suradnika.

 

Uvjeti rada

Posao šumarskog tehničara obavlja se u prirodi, na otvorenom, u različitim vremenskim prilikama i mikroklimi. Šumarski tehničar često putuje terenskim vozilima ili pješači do mjesta na kojem se obavlja posao. Izložen je opasnostima kao što su teže povrede pri sječi, gruboj obradbi i izvlačenju drveća, i sl. Odgovoran je za sigurnost drugih radnika.

 

Zbog podizanja teških predmeta i mnogo hodanja, njegov posao se kvalificira kao teški fizički rad.

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje osnovnih boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koje remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, dokazane alergije na profesionalne alergene, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Drvodjeljski tehničar, poljoprivredni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Šumarski tehničari zapošljavaju se u šumarijama i na šumskim gospodarstvima. Mogu raditi kao pomoćnici inženjera šumarstva (revirnika).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.