Šumski radnik – sjekač/Šumska radnica - sjekačica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Šumski radnik – sjekač/Šumska radnica - sjekačica 

 

Kratak opis

Šumski radnik - sjekač obavlja poslove sječe i izradbe drvnih sortimenata te sudjeluje u uzgoju, zaštiti i uređivanju šuma.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Šumski radnici – sjekači tijekom cijele godine rade na sječi šuma. U svom poslu sijeku i izrađuju drvne sortimente. Nakon izrade, zaštićuju drvni materijal od insekata i pucanja, a zatim vrše primopredaju izrađenog. Poslovi utovara i istovara uključuju privlačenje i kopčanje drvnog materijala. U sječi koriste različite vrste pila: ručnu, motornu i traktorsku. Redovito održavaju sredstva rada uz otklanjanje manjih kvarova priručnim alatom. Također sudjeluju na pripremi radilišta, odnosno na poslovima izgradnje puteva, baraka, skladišta, poslovima kopanja i čišćenja kanala, prosjecanja prosjeka i osiguranja drvnog materijala od elementarnih nepogoda.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

S obzirom da je posao šumskog radnika – sjekača težak fizički posao i često se odvija u nepovoljnim vremenskim uvjetima (vrućina, hladnoća, vlaga), potrebno je dobro zdravlje i dobra fizička kondicija. Obavljanje ovog posla također zahtijeva dobru fizičku spretnost. Šumski radnik-sjekač često je izložen opasnosti od teških povreda, stoga treba biti stabilan i odgovoran u radu.

Zanimanje šumskog radnika-sjekača prikladno je za osobe koje vole boraviti u prirodi.

 

Uvjeti rada

Rad šumskog radnika-sjekača odvija se na otvorenom, tijekom cijele godine. Međutim, posao se ne može obavljati ukoliko vremenske prilike jako ometaju ili čak onemogućuju rad (snažna kiša ili snijeg).

 

Šumski radnici-sjekači rade motornim pilama, stoga zbog buke moraju nositi zaštitu za uši, a kao dodatnu zaštitu nose kacige i štitnike za koljena. U određenim fazama rada, kao što su sječa drveća te gruba obrada i izvlačenje, sjekači su izloženi opasnostima čak i od težih povreda.

 

Zbog težine posla, šumski radnici-sjekači jednom godišnje obvezno moraju obaviti liječnički pregled.

 

Kako se posao šumskog radnika-sjekača odvija na otvorenom, u šumi gdje postoji velika opasnost od zaraze, ugriza ili uboda različitih životinja, šumski radnici-sjekači moraju biti cijepljeni protiv mogućih bolesti.

 

Srodna zanimanja

Šumski radnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Šumski radnici-sjekači zapošljavaju se u šumarijama i šumskim gospodarstvima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.