Tapetar/Tapetarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tapetar/Tapetarka 

 

Kratak opis

Tapetar tapecira namještaj na način da posebnim oprugama i različitim materijalima dograđuje, te tkaninom, kožom i sličnim materijalima presvlači namještaj i sjedala u prijevoznim sredstvima.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­tapetara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i  liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tapetara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje ,možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tapetar tapecira namještaj kao što su stolci, naslonjači i trosjedi. Također tapecira sjedala u automobilima, autobusima, željezničkim vagonima i zrakoplovima. Ukrašava prostore posebnim tkaninama, sagovima i postavlja zavjese raznih oblika i namjena.

 

Posao se može odvijati u obrtničkoj radionici, ali i u industrijskom pogonu. U industrijskom pogonu posao je često serijski, specijaliziran samo za neku fazu posla.

 

Tapetar prima narudžbe i upoznaje se s potrebnom dokumentacijom. Prema potrebi izrađuje nacrte i skice, priprema popis, te naručuje materijal i robu s kojom će raditi, te izrađuje okvirnu kalkulaciju troškova i vremena izrade. Potom priprema tekstil, prirodnu i umjetnu kožu, gumu, punila, opružnu i običnu žicu, opruge, PVC i ostale materijale, označava i ucrtava izmjerene veličine, kroji i izrezuje tapetarske (tekstil, prirodna i umjetna koža) i druge materijale (punila, podložne materijale, folije, papir).

 

Tapetar šiva i oblikuje strunjače i jastuke, presvlake, naslone, sjedalice, fotelje, dekorativne i druge proizvode, napinje opruge, ugrađuje okove, lijepi i pričvršćuje tekstil i druge materijale, zabija gumbe i druge ukrasne i dekorativne dodatke, ulijeva ili ubrizgava tapetarska punila.

 

Također, upravlja strojem za napinjanje i pričvršćivanje materijala. Na kraju, pakira izrađen ili popravljen namještaj i druge proizvode, oprema ih potrebnom dokumentacijom, prenosi ih, transportira i skladišti.

 

Uz sve opisano, tapetar također, posprema i čisti strojeve i uređaje, alate, tapetarske i druge materijale, zamjenjuje filtre, sita i vreće, pušta u pogon i nadzire rad ventilacijskih i usisnih naprava, te evidentira korištenje materijala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tapetar treba znati samostalno, ekonomično i kvalitetno izraditi nacrte za tipične tapetarske proizvode. Mora poznavati tehnološka svojstva tapetarskih materijala, drva i pomoćnih materijala, te imati znanja o tehnološkim postupcima obrade tapetarskih materijala i drva. Mora poznavati tehničke propise, propise o sigurnosti na radu i zaštiti okoliša kao i način uporabe strojeva i uređaja za obradu tapetarskih materijala, te imati osnovna znanja o održavanju tih strojeva i uređaja. Treba poznavati osnove materijalnog poslovanja. Tapetar mora poznavati i različite stilove namještaja.

 

Tapetar treba biti srednje jake tjelesne građe, mora imati spretne ruke, osobito prste, normalan vid, mora dobro prepoznavati boje, imati smisao za skladno i lijepo.

 

Uvjeti rada

Tapetar radi u zatvorenim i zagrijanim prostorijama, uz prirodnu i umjetnu rasvjetu. Radi pretežno u stojećem položaju, slobodnim ili određenim ritmom, s čestim saginjanjem, povremeno uz primjenu veće snage pri dizanju težih predmeta. Pri radu je potrebno okretati se i dohvaćati predmete, rukama i prstima pridržavati predmete, premještati ih, gurati, okretati, odlagati, dizati, vući, itd. Ako se posao odvija u pogonima, može biti izložen hladnoći, propuhu i buci.

 

Zapreke za uspješno bavljenje ovim zanimanjem su teže bolesti unutrašnjih organa, oštećenja ruku i prstiju, slab vid i alergije na neke od materijala koji se koriste u tapetarskoj proizvodnji.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, te kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Krojač, šivač, stolar, dekorater, poplunar, kožni galanterist, drvogalanterist, klobučar, torbar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tapetar se može zaposliti u manjoj obrtničkoj radionici, ili u industrijskom pogonu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.