Tehničar cestovnog prometa/Tehničarka cestovnog prometa

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar cestovnog prometa/Tehničarka cestovnog prometa 

 

Kratak opis

Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke koji su važni za pouzdano i sigurno odvijanje cestovnog prometa te, na temelju istih, organizira i provjerava ekonomično i sigurno korištenje cestovnih vozila u prijevozu putnika i tereta.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za cestovni promet ,potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara cestovnog prometa, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje moguće je završiti i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza. Nadalje, realizira organizaciju prijevoza u skladu s postavljenim uvjetima i pravilima. Primjerice, tehničar cestovnog prometa može sudjelovati u kalkulaciji cijena prijevoza, izradi redova vožnje, vođenju dokumentacije i administracije prijevozničkih i špediterskih usluga. Može biti angažiran kod organiziranog prihvata putnika, rješavanja problema nastalih zbog kvarova vozila, kašnjenja, gubitka prtljage, oštećenja tereta u prijevozu, osiguranja i na sličnim poslovima.

 

U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.

 

U slučaju nezgoda surađuje s prometnom policijom, osiguravateljima i po potrebi drugim institucijama.

 

Tehničari cestovnog prometa mogu raditi i u prometnoj policiji, na praćenju, analiziranju i predlaganju rješenja problema prometnih zastoja, učestalih prometnih prekršaja, prometnih zastoja i sličnih pitanja sigurnosti, protočnosti i ekonomičnosti prometa.

 

Tehničar cestovnog prometa u poslu surađuje s vozačima, putnicima, naručiteljima prijevozničkih usluga, serviserima vozila (automehaničari, autoelektričari, autolimari, autolakireri, tapetari i sl.), prometnom policijom, osiguravateljima i drugima. Suradnja se ponekad odvija i u problematičnim i neugodnim situacijama. Najsrodnije i najčešće nadređeno zanimanje tehničaru cestovnog prometa je inženjer prometa.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja tehničari cestovnog prometa stječu znanja o funkcioniranju i mogućnostima sigurne i ekonomične eksploatacije cestovnih vozila, o prometnim i drugim propisima koji reguliraju promet i prijevozničke usluge te o organiziranju i ekonomici poslovanja. Također su nužna znanja u korištenju računala te vođenju i analizistatističkih podataka.

 

Zbog potrebe česte komunikacije i ponekad hitnog rješavanja problema, pa i u nezgodnim i stresnim situacijama, poželjno je da je tehničar cestovnog prometa smirena i staložena osoba, otporna na stres, osoba koja će promišljeno reagirati i dobro organizirati aktivnosti, kako u predviđenim, tako i u iznenadnim i nepredviđenim situacijama.

 

Uvjeti rada 

Tehničari cestovnog prometa rade u vrlo različitim uvjetima. Neke poslove rade u uredima, neke u garažama, servisima i stanicama za tehnički pregled vozila, gdje može biti prisutna buka i povećana koncentracija štetnih plinova.

 

Neki se poslovi odvijaju na otvorenom i na prometnicama, neovisno o vremenskim uvjetima. Čest je rad sa strankama: korisnicima usluga, suradnicima i poslovnim partnerima. Pojedini poslovi zahtijevaju visok stupanj odgovornosti – kako materijalne, tako i za živote sudionika u prometu. Ponekad se mogu dogoditi neugodne, pa i vrlo stresne situacije.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Tehničar željezničkog prometa, tehničar pomorskog i riječnog prometa, špediter, inženjer cestovnog prometa, vozač autobusa, vozač teretnog vozila, vozač tramvaja, dispečer.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari cestovnog prometa mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća, koja se bave uslugama cestovnog prometa putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.