Tehničar za brodostrojarstvo/Tehničarka za brodostrojarstvo

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za brodostrojarstvo/Tehničarka za brodostrojarstvo 

 

Kratki opis

Tehničar za brodostrojarstvo obavlja poslove eksploatacije i održavanja brodskog strojnog kompleksa. Ponekad radi i u proizvodnji brodskih strojeva i uređaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za brodostrojarstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara za brodostrojarstvo, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tehničar za brodostrojarstvo stječe znanja koja mu omogućuju razumijevanje različitih vrsta brodskih pogona.

 

Nadzire rad strojarnice, kontrolnog i upravljačkog centra broda, vodi održavanje pogonskih motora i postrojenja te upravljačkih brodskih uređaja. Također nadzire i održava sustave automatskog upravljanja i sustave vođene računalom kao i stanje goriva, rezervnih dijelova i drugih radnih sredstava. U suradnji s inženjerima organizira i priprema proizvodnju dijelova i sklopova broda tijekom plovidbe, planira servisiranje i održavanje brodskih motora, sustava upravljanja brodom i dr.

 

Drži strojarsku stražu u luci i na moru te priprema motore za upućivanje i plovidbu brodom.  Tehničar za brodostrojarstvo vodi brodsku administraciju. U svom radu se služi i računalom, a mora se pridržavati i mjera zaštite na radu i ekologije.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Obrazovni profil tehničara za brodostrojarstvo specifičan je u odnosu na ostale profile tehničara. Za obavljanje ovog posla Pravilnikom o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07) utvrđeni su zahtjevi za psihofizičke osobine izvršitelja. To su uredan vid, stereovid, uredan sluh, sposobnost raspoznavanja boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog, srčano-žilnog sustava. Također, nužno je uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti te uredna ravnoteža. Poželjna je i osobina odgovornosti, komunikativnosti i spremnost na timski rad.

 

S obzirom na česte promjene tehnike i tehnologije,  gotovo svaki brod predstavlja novu tehničko – tehnološku cjelinu. U takvim uvjetima rada potrebno je stalno usavršavanje te visok stupanj samostalnosti i snalažljivosti u radu, jer je pomoć stručnjaka drugih struka i specijaliziranih institucija u pojedinim situacijama nemoguća.

 

Tehničar za brodostrojarstvo mora imati sposobnost točnog i brzog zapažanja te sposobnost razumijevanja mehaničkih odnosa. Poželjno je i poznavanje stranog jezika.

 

Uvjeti rada

Radni uvjeti razlikuju se ovisno o mjestu zaposlenja, starosti broda i strojnog kompleksa. Često se radi u nepovoljnim temperaturnim uvjetima i velikoj buci. Posao je fizički zahtjevan, jer se često radi u pognutom položaju, na povišenim mjestima, u blizini strojeva koji rotiraju ili koji su zagrijani.

 

Radno vrijeme provodi se isključivo na brodu. U radu se treba pridržavati mjera zaštite na radu.

Kontraindikacije za rad su: kronične smetnje respiratornog sustava, vrtoglavice, nesvjestice, slab vid, te emocionalna nestabilnost mogu biti zapreka za obavljanje ovog posla.

 

Srodna zanimanja

Strojarski tehničar, brodomehaničar, automehaničar, elektrotehničar, brodski časnik – časnik stroja.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje tehničara za brodostrojarstvo moguće je na raznim brodovima,  u brodograđevnoj industriji, trgovačkim i putničkim brodovima, jahtama i turističkim brodovima, u marinama te u lučkim kapetanijama. Također, zapošljavanje je moguće u servisima različite opreme i strojeva, tvrtkama koje se bave održavanjem pogonskih postrojenja, tehničkim službama u hotelskim kućama, raznim komunalnim društvima na održavanju tehničkih postrojenja, industrijskim pogonima i sl. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.