Tehničar za elektroenergetiku/Tehničarka za elektroenergetiku

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za elektroenergetiku/Tehničarka za elektroenergetiku 

 

Kratak opis

Tehničar za elektroenergetiku upravlja, nadzire i održava rad energetskih postrojenja te sudjeluje u njihovoj izgradnji i montaži.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za elektroenergetiku, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara za elektroenergetiku, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tehničar za elektroenergetiku radi u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije, te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža.

 

U elektrani upravlja i nadzire rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni mu je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno mora poduzeti odgovarajuće mjere.

 

Tehničar, za elektroenergetiku radi i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuje ili zamjenjuje dijelove koji su podložni trošenju. Planira i učestvuje u izradi tehničko-tehnološke dokumentacije remonta cjelokupnog postrojenja.

 

Također proračunava potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzionira vodove, analizira dijagrame opterećenja, procjenjuje okolne uvjete izvedbe, te utvrđuje broj i vrstu trafostanica. Pri tome se služi računalom i priručnicima sa standardima elektromaterijala.

 

U izvedbi i održavanju električnih mreža kontrolira mjere zaštite od dodirnog napona, uzemljenja nadzemnih vodova te zaštite od kratkog spoja i prenapona. Smetnje i kvarove u električnim mrežama otkriva i otklanja u timu stručnjaka. U automatski upravljanim i reguliranim električnim mrežama, smetnje i kvarovi uzrokuju automatsko isklapanje električne struje, pa je brzina intervencije važna za smanjenje materijalne štete.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tehničar za elektroenergetiku mora imati znanja iz osnova elektronike, tehnologije materijala, znanja o energetskim postrojenjima, teleinformatičkim uređajima, elektro elementima, električnim spojevima, te upravljačkoj i regulacijskoj tehnici.

 

Zahtjevi ovog zanimanja su i sposobnost tehničkog i analitičkog rješavanja problema, snalaženje u nepredviđenim situacijama, uredan vid i sposobnost raspoznavanja boja, preciznost i savjesnost u radu, a za terenske poslove i dobra fizička kondicija, te spretnost lokomotornog sustava.

 

Uvjeti rada

Tehničar za elektroenergetiku obavlja posao u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti (kad radi u kontrolnoj stanici, elektrani ili tehničkom uredu). Posao na uređajima je pod utjecajem elektromagnetskog polja, a u elektranama dolazi i do buke. Pri pregledu električnih vodova na terenu, izložen je različitim vremenskim uvjetima.

 

Poslove obavlja pretežno u stojećem i sjedećem položaju. U svom radu dijelom radi samostalno i odgovoran je za svoje poslove, a dijelom u grupi s čijim članovima dijeli odgovornost. Radno vrijeme je propisano, i u pravilu se odvija u smjenama. Uobičajena su i dežurstva s produženim radnim vremenom. Posao na terenu ponekad zahtijeva produžen rad.

 

Pri radu mu je potrebna zaštitna odjeća, zaštitna kaciga, izolacijske čizme i rukavice.

 

Zapreke za obavljanje ovog posla su slabije opće zdravstveno stanje, teškoće vida, te teškoće izvođenja preciznih i koordiniranih pokreta.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koji trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Tehničar za elektrostrojarstvo, tehničar za elektroniku, tehničar za energetiku, tehničar za elektrotehniku

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari za elektroenergetiku zapošljavaju se u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije, te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.