Tehničar za elektrostrojarstvo/Tehničarka za elektrostrojarstvo

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za elektrostrojarstvo/Tehničarka za elektrostrojarstvo 

 

Kratak opis

Zanimanje tehničara za elektrostrojarstvo odnosi se na uže područje elektrotehnike: na djelatnost projektiranja, konstruiranja i proizvodnje električnih strojeva, električnih aparata i uređaja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za elektrostrojarstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara za elektrostrojarstvo, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje ,možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Mjesto rada tehničara za elektrostrojarstvo, neovisno o proizvodnom programu tvornice, jest u konstrukcijskom odjelu, pripremi proizvodnje, vođenju proizvodnje, tehničkoj kontroli u procesu proizvodnje ili u kontroli gotovih proizvoda, odnosno u ispitnoj stanici.

 

Tehničar za elektrostrojarstvo sudjeluje (s inženjerima i tehničarima srodnih struka) u rješavanju tehničkih problema konstrukcije, proračunavajući tehničke elemente te izrađujući skice, sheme i druge načine grafičkih prikaza. Pri tome se služi računalom, elektrotehničkim priručnicima i drugim tehničkim priborom.

 

U pripremi izrade električnog stroja, odnosno proizvodnje, tehničar za elektrostrojarstvo razrađuje tehničko-tehnološku dokumentaciju kojom se utvrđuje način rada, slijed postupaka, potreban alat, materijal za izradu, rokovi nabave materijala za pravodobnu opskrbu proizvodnje te određuju normativi i rokovi izrade.

 

U kontroli proizvodnog procesa provjerava, udovoljava li ulazni materijal tehničkim karakteristikama te je li poluproizvod, tj. pojedini dio električnog stroja, izveden po tehničkoj dokumentaciji.

 

Na kraju provjerava karakteristike gotovog proizvoda, odnosno električnog stroja. Pri ispitivanju se služi raznovrsnim električnim mjernim instrumentima (za mjerenje napona, struje, otpora, kapaciteta i sl.). Ispitivane karakteristike uspoređuje s traženim karakteristikama iz tehničke dokumentacije, odnosno onima koje je tražio naručitelj (npr. za velike generatore ili transformatore).

 

Po potrebi podešava proizvod ili ga vraća u proizvodni proces. Ispravnost i kvalitetu gotovog proizvoda mjeri prema određenim propisima i standardima, za taj tip električnog stroja.

 

Tehničar za elektrostrojarstvo obavlja i poslove održavanja električnih pogona i postrojenja. Pri obavljanju tih poslova, koristi se alatom karakterističnim za elektromehaničare (alati i naprave za podešavanje električnih strojeva, za formiranje vodiča, za namatanje namota i sl.). 

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poslovi tehničara za elektrostrojarstvo zahtijevaju dobar vid, odnosno oštrinu vida i razlikovanje boja, zbog njihove upotrebe u označavanju vodova. Sposobnost prostornog predočavanja te tehničkog i analitičkog rješavanja problema pogoduje uspješnosti u radu. Poželjne su osobine savjesnost u radu, odgovornost, poznavanje i korištenje poslovne komunikacije, sklonost timskom radu, te preciznost i urednost. Neke poslove ovog zanimanja ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine te osobe alergične na prašinu ili isparavanja ulja i maziva u pogonu.

 

Uvjeti rada

Tehničar za elektrostrojarstvo obavlja poslove u konstrukciji i pripremi u zatvorenom prostoru, uredskoj sobi (ili pogonu) normalne temperature i vlažnosti. Određeni poslovi zahtijevaju odlazak na teren. Položaj tijela prilikom rada jest stojeći i sjedeći, a rjeđe sagnut. U proizvodnom pogonu radi uz buku i izloženost prašini i isparavanjima različitih ulja i maziva. Katkada radi na strojevima velikih dimenzija višemetarske visine, gdje zbog nepažnje postoji opasnost od pada s visine, a pri ispitivanjima električnih karakteristika postoji opasnost i od strujnog udara. Tehničar dijelom radi samostalno i odgovoran je za svoje poslove, a dijelom radi u grupi i s njom dijeli odgovornost. Propusti u radu mogu štetno utjecati na zdravlje i život ljudi, a mogu prouzročiti i velike materijalne štete. Radno je vrijeme propisano i u pravilu se odvija u smjenama. Na terenu radno vrijeme može biti i produženo.

 

Srodna zanimanja

Zanimanje tehničara za elektrostrojarstvo povezano je sa zanimanjem tehničara za elektroenergetiku. Bliska su tom zanimanju i sva zanimanja tehničara elektrostruke, a donekle i strojarskog tehničara. Dio poslova vezan je uz poslove elektromehaničara, katkada se dijelom i preklapaju, kao što se poslovi vežu i preklapaju s poslovima inženjera elektrotehnike.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Najčešće mjesto rada tehničara za elektrostrojarstvo su tvornice za proizvodnju električnih strojeva i uređaja, npr. generatora, transformatora, elektromotora te kućanskih aparata, kao što su štednjaci, hladnjaci, zamrzivači, grijalice i slično. Njegovo konkretno radno mjesto, neovisno o proizvodnom programu tvornice, je u konstrukcijskom odjelu, pripremi proizvodnje, vođenju proizvodnje, tehničkoj kontroli u procesu proizvodnje ili u kontroli gotovih proizvoda, odnosno u ispitnoj stanici.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.