Tehničar za računalstvo/Tehničarka za računalstvo

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za računalstvo/Tehničarka za računalstvo 

 

Kratak opis

Računalni tehničar bavi se računalima. Sastavlja, servisira i održava sklopovsku opremu ili hardver računala te instalira gotove programe u računalo.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za računalstvo, potrebno je imati završenu osnovnu školu. Za obavljanje poslova tehničara za računalstvo potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Računalni tehničar sastavlja računalne uređaje po tehničkoj dokumentaciji koja sadrži postupak izvedbe. Nabavlja komponente za računalo (matičnu ploču, tvrdi disk, grafičku karticu, disketnu jedinicu) i provjerava njihovu ispravnost prije ugradnje. Osim toga priprema i pomoćni materijal, npr. vodove za priključak, ispravljače.

Nakon spajanja računala (tipkovnice, monitora , pisača) uključuje računalo i  provjerava  ispravnost rada na njemu koristeći se gotovim programima.

 

Računalni tehničar održava, servisira i otklanja neispravnosti na računalu. Bavi se i dogradnjom dodatne opreme i proširivanjem rada računala, npr. proširenjem memorije, spajanjem modema i sl.

Računalni tehničar radi u radionicama za sastavljanje i servisiranje računala, odjelima za nabavu komponenata za električne uređaje i u proizvodnji nekih komponenata elektroničkih uređaja ili pomoćne opreme.

 

Radi i u organizacijama u kojima su računala uključena u proces rada, gdje je potrebno održavanje računala i računalne mreže (proizvodne, zdravstvene, financijske i druge organizacije).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za održavanje računalnih uređaja, nužna su  stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja. Računalni tehničari moraju poznavati tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehničke materijale i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehaničku tehniku.

 

Zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u računalstvu nužno je stalno stručno usavršavanje.

Poslovi računalnog tehničara zahtijevaju dobar vid na blizinu, sposobnost prostornog predočavanja i spretnost prstiju pri rukovanju sitnim komponentama. Za rad na održavanju računalnih uređaja poželjna je i sposobnost zaključivanja, urednost i savjesnost u radu.

 

Uvjeti rada

Računalni tehničar radi u zatvorenom prostoru normalne temperature i vlažnosti. Već dio poslova obavlja sjedeći, osim poslova servisiranja, pri kojem je potrebna pokretljivost i rad u stojećem položaju.

 

Poslovi zahtijevaju znatnije naprezanje vida, jer se radi o vrlo sitnim detaljima, stoga osobe koje imaju poteškoća s vidom ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, te kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava.

 

Sporedna zanimanja

Računalni tehničar u strojarstvu, tehničar za mehatroniku, tehničar za elektroniku, elektrotehničar, elektroničar – mehaničar.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Računalni tehničari imaju široke mogućnosti zapošljavanja. Velik broj računalnih tehničara radi u servisima za popravak računala i u različitim organizacijama na održavanju i

servisiranju  računala.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.