Tehničar za telekomunikacije/Tehničarka za telekomunikacije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za telekomunikacije/Tehničarka za telekomunikacije 

 

Kratak opis

Tehničar za telekomunikacije nadgleda polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za telekomunikacije, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara za telekomunikacije, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tehničari za telekomunikacije nadgledaju polaganje, montažu i ugrađivanje telekomunikacijskih kablova i mreža korisnika. Montiraju telefonske i telegrafske pretplatničke centrale, te antene i antenske sustave. Vode, nadgledaju i pripremaju izgradnju jednostavnijih telekomunikacijskih instalacija i mreža, te pripremaju podatke za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, mreža i instalacija. Osim navedenih poslova, tehničari za telekomunikacije sudjeluju u operativnoj i tehnološkoj pripremi proizvodnje telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme. Prikupljaju podatke za daljnje planiranje proizvodnje, normiranje materijala, određivanje vremena proizvodnje, te uporabe određenih pribora i uređaja.

 

Tehničari za telekomunikacije rade i periodična mjerenja i podešavanja uređaja, koji moraju biti u skladu s tehničkim standardima i normativima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tehničari za telekomunikacije moraju imati razvijene sposobnosti razumijevanja tehničkih odnosa. Spretnost ruku i prstiju potrebna je za uspješno obavljanje ovog posla. Dobra pokretljivost i fizička izdržljivost nužne su osobine za poslove postavljanja vodova i montaže antenskih sustava. Tehničari za telekomunikacije moraju položiti ispit iz sigurnosti na radu i vozački ispit B kategorije.

 

Uvjeti rada

Posao tehničara za telekomunikacije obavlja se u zatvorenom prostoru (zahtjevnije održavanje uređaja predajnika i prijemnika, projektiranje i pripreme) i na terenu (postavljanje vodova i antenskih uređaja). Ako je posao terenski, obavlja se bez obzira na vremenske prilike. Ponekad tehničari za telekomunikacije imaju i noćna dežurstva.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji remete funkciju mišićno-koštanog sustava, kronične bolesti koje trajno remete funkciju srčano-žilnog i dišnog sustava, te kronične poremećaji koje mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Tehničar za elektroenergetiku, tehničar za računalstvo, elektroinstalater

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari za telekomunikacije zapošljavaju se u servisima i prodavaonicama telekomunikacijskih aparata i uređaja, poduzećima za izgradnju i održavanje telekomunikacijskih kapaciteta i velikim telekomunikacijskim sustavima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.