Tehničar za željeznički promet/Tehničarka za željeznički promet

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tehničar za željeznički promet/Tehničarka za željeznički promet 

 

Kratak opis

Tehničar za željeznički promet regulira promet vlakova i željezničkih vozila na kolodvoru i na pruzi. Nadzire poslove razmještaja i pomicanja vagona i vlakova te obavlja razne transportne poslove. Regulira i osigurava vozni put vlaka, odnosno ulazak, izlazak i polazak vlakova kroz kolodvor. Stalno prati kretanje vlakova i usklađuje ih s voznim redom, dočekuje i ispraća vlakove, daje signal za polazak vlaka, organizira sastavljanje vlakova za otpremu, vodi brigu o izvršenju probnog kočenja, uvodi vlakove u promet i drugo.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tehničara za željeznički promet,­­­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu te liječničku svjedodžbu medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje ovog zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tehničara za željeznički promet, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Prometni uredski službenici vode operativne poslove i usklađuju vozni red željezničkoga prometa, te pripremaju izvješća za rukovoditelje. Ti poslovi uključuju vođenje operativnih poslova i usklađivanje voznog reda putničkog i teretnog prometa; reguliranje prometa vlakova unutar nekog okruga ili zone željezničkog sustava po prostornim odsjecima od jednog do drugog službenog mjesta; organiziranje službe i rukovođenje službom na vlaku od polaznog do uputnog kolodvora; usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na željeznički promet, kao što je, utovar i istovar vozila i uskladištavanje robe u tranzitu; usklađivanje operativnih poslova i vođenje zapisnika o operativnim poslovima vezanim na prijevoz putnika i tereta; pripremu izvješća za rukovoditelje; srodne poslove; nadgled ostalih suradnika.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje ovog posla, propisani su strogi uvjeti zdravstvene sposobnosti koja se provjerava svake godine. Osim provjere općeg zdravstvenog stanja, ispituje se i osjetilo sluha, te vid i sposobnost raspoznavanja boja, opća intelektualna sposobnost, osobine ličnosti, mentalna brzina, pamćenje, brzina izborne reakcije, emocionalna stabilnost te sposobnost govora.

 

Tehničar za željeznički promet treba poznavati osnove elektrotehnike i strojarstva te imati znanja o zaštiti na radu, tehnologiji željezničkog prometa te upravljačko-informacijskom sustavu željeznice.

 

Uvjeti rada

Poslovi tehničara za željeznički promet odvijaju se u zatvorenom i otvorenom prostoru. Posao se obavlja u suradnji s ostalim željezničkim radnicima. Pri radu može biti izložen buci i vibracijama. Radi se danju i noću, nedjeljom i blagdanom.

 

Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati željeznički radnici, koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa (NN 53/91 - Službeni list 38/79).

 

Kontraindikacije za rad su: uredno funkcionalan dišni sustav, urednu funkciju mišićno-koštanog sustava, urednu funkciju srčano-žilnog sustava, urednu funkciju krvi i krvotvornih organa, urednu funkciju kože na otkrivenim dijelovima tijela, urednu ravnotežu i stabilno stanje svijesti.

 

Srodna zanimanja

Prometnik vlakova, Tehničar vuče-strojovođa, Tehničar tehničko-kolne službe, Tehničar održavanja pruge, Rukovatelj strojevima za pružne radove

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tehničari za željeznički se promet najčešće zapošljavaju u Hrvatskim željeznicama ili u većim poduzećima koja koriste željezničke usluge.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.