Tekstilni tehničar/Tekstilna tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tekstilni tehničar/Tekstilna tehničarka 

 

Kratak opis

Tekstilni tehničari sudjeluju u organiziranju proizvodnje, te u samom procesu proizvodnje široke palete tekstilnih proizvoda.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tekstilnog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu te liječničku svjedodžbu medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje ovog zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tekstilnog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tekstilni tehničari sudjeluju u pripremi, organizaciji, praćenju i nadziranju tehnoloških procesa u proizvodnji pređe, tkanina, pletiva, kao i u proizvodnji odjeće. Ovisno o dijelu tekstilno-tehnološkog postupka, tekstilni tehničari obavljaju poslove i radne zadatke u području mehaničke tehnologije, oplemenjivanja i bojenja tkanina i vlakana, te u pripremi i proizvodnji odjeće.

 

Tekstilni tehničar sudjeluje u proizvodnji konca, izradi netkanih tekstila, te proizvodnji prediva i svih vrsta tkanina, pletiva i pređa. Izrađuje uzorke tkanina za kataloge, te ih estetski oblikuje. Kontrolira kvalitetu prediva ili tkanina. Radi kao planer proizvodnje, normirac, tehnolog, kontrolor, voditelj tima, odjela ili smjene.

 

Tekstilno-kemijski tehničar organizira postupak oplemenjivanja i bojenja tkanina i vlakana, te nadzire njihovu kakvoću. Može raditi u kemijskom laboratoriju, gdje utvrđuje sirovinski sastav materijala, postojanost boja, ili u tehnološkom laboratoriju gdje se ispituju mehanička svojstva tkanina ( rastezljivost, elastičnost, težina tkanine i sl.).

 

Odjevni tehničar obavlja pripremu za proizvodnju odjeće ( izrada krojeva u krojačnici), te sudjeluje u samoj proizvodnji odjeće ( šivanje, međufazna kontrola proizvoda, dorada, finiširanje proizvoda, glačanje na parnoj presi, finalna kontrola proizvoda). Radi kao tehnolog, normirac, kontrolor, voditelj tima, odjela ili smjene.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja tekstilni tehničari stječu teoretska i praktična znanja, od poznavanja vrsta i svojstava tekstilnih materijala, metoda ispitivanja tekstila, estetike, do pojedinih tehnologija i tehnoloških postupaka – predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje konfekcije. Upoznaju rad i načine upravljanja strojevima i uređajima u procesu proizvodnje tekstilnih proizvoda kroz praktični dio nastave koji se odvija u specijaliziranim učionicama za nastavu stručno-teoretskih predmeta. Mora ovladati radom na procesnim i osobnim računalima, na laboratorijskim aparatima, te radom s kemikalijama.

 

Tekstilni tehničari svih profila trebaju imati dobru spretnost prstiju, dobru funkciju vida i raspoznavanja boja, osjet opipa, te sposobnost prostornog predočavanja i smisao za lijepo.

 

Uvjeti rada

Tekstilni tehničari rade u tekstilnim tvornicama, malim privatnim tvrtkama, te obrtničkim radionicama. Rad se odvija u dvije, a u nekim industrijskim pogonima i u tri smjene. Posao se obavlja sjedeći i/ili stojeći, katkad u opterećujućem položaju kralježnice, u zatvorenim prostorijama s dnevnom, ali ipak najčešće umjetnom rasvjetom. Uvjeti rada ovise o tehnološkom procesu i o vrsti posla. Tako je primjerice u predionici prisutna tekstilna prašina, u tkaonicama ima i prašine i buke, dok u prostorijama za oplemenjivanje tkanina prevladavaju vlaga i miris kemikalija.

 

Posao tekstilnog tehničara u pravilu ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i kolornog vida, težim alergijskim i kroničnim bolestima dišnog sustava i kože, oštećenjima funkcije ruku, šaka i prstiju, kao i težim bolestima i oštećenjima kralježnice.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije gornjeg ekstremiteta, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te dokazana alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Krojač, oplemenjivač tekstila, tkalac, pletač, inženjer tekstilne tehnologije

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tekstilni tehničari mogu se zapošljavati u tekstilno-kemijskoj industriji ili u obrtničkim radionicama, u industriji proizvodnje namještaja ili kože.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.