Televizijski redatelj/Televizijska redateljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Televizijski redatelj/Televizijska redateljica 

 

Kratak opis

Televizijski redatelj režira sve vrste televizijskog programa u studiju ili na terenu. Sudjeluje u osmišljavanju vizualnog izgleda televizijskih emisija i određuje način korištenja televizijske tehnike. Radi u timu s drugim članovima televizijske ekipe, te izvođačima i sudionicima programa. Koordinira cijeli tim i odgovoran je za uspješan završetak snimanja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova televizijskog redatelja, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij filmske i televizijske režije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Televizijski redatelj režira od manje zahtjevnih do najzahtjevnijih televizijskih emisija i projekata u studiju i na terenu (informativni program, dokumentarni i dramski program, zabavne i sportske emisije, javne priredbe, koncerte, kontakt program i drugo). Neke emisije emitiraju se uživo, a neke se snimaju za kasnije prikazivanje.

 

Televizijski redatelj proučava scenarij i odgovarajuću stručnu literaturu o temi obrađenoj u scenariju. Prije početka snimanja surađuje u pripremama za izvedbu projekta, te pri financijskoj konstrukciji projekta. Surađuje s producentom i programskim urednicima, te urednikom emisije.

 

Piše knjigu snimanja, a sa scenografom i kostimografom surađuje na izradi scene i kostima.

 

Ako se radi na terenu, pregledava moguće lokacije snimanja, odabire ih i odlučuje gdje će se snimati, izrađuje vremenski plan snimanja i brine o poštivanju dogovorenih rokova.

 

Prije početka snimanja, obrazlaže timu plan snimanja i zadatke koje treba obaviti. Daje naputke pri izradi grafičkih i vizualnih efekata, te usklađuje i vodi konačno oblikovanje emisije. Surađuje s majstorom tona, majstorom svjetla, te ostalim članovima tima. Dogovara se s voditeljima emisije, izvođačima i gostima. Tijekom snimanja vodi snimateljsku ekipu i brine o izvršavanju svih predviđenih procedura.

 

Kad je snimanje završeno, vodi poslove potrebne za završetak projekta (naputci majstoru za efekte pri izvedbi efekata i grafike, vođenje montaže snimljenog materijala itd.).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom studija stječu se stručna znanja o teoriji montaže, scenaristici, scenografiji, kostimografiji, produkcijskim strategijama, fotografiji, osnovama glazbe, montaži zvuka, dramatologiji, povijesti i estetici filma i dr. Televizijski redatelj mora poznavati tehničke mogućnosti svih uređaja koji se koriste u televizijskoj produkciji, te pratiti razvoj novih tehnologija na tom području.

 

Da biste bili televizijski redatelj, morate imati razvijen smisao za estetiku te naglašen umjetnički senzibilitet, biti kreativan, imati izvanredne organizatorske sposobnosti, uspješno surađivati u timu i biti sposobni koordinirati cijeli tim, moći donositi samostalne odluke i funkcionirati u uvjetima vremenskog ograničenja, imati smisao za detalje, te se znati nositi s odgovornošću posla televizijskog redatelja.

 

Osim znanja i vještina stečenih na studiju, za obavljanje posla redatelja/ice veoma je važno imati znanje iz područja povijesti, književnosti, dramaturgije, povijesti umjetnosti, psihologije i filozofije. Znanje iz navedenih područja je važno zato što u dramskim tekstovima redatelj često nailazi na tematiku koju je potrebno istražiti. Često u tu svrhu upošljava stručnjake iz različitih područja koji provode temeljita istraživanja (povijesna, sociološka, medicinska, fizikalna, pravna i dr.).

 

Uvjeti rada

Posao se uglavnom obavlja u televizijskom studiju ili na otvorenom u različitim vremenskim uvjetima. Dio posla odrađuje se u uredu (pisanje knjige snimanja, izrada vremenskog plana snimanja, itd.). Često se radi bez redovitog radnog vremena, u smjenama, i tijekom noći i blagdana, ponekad uz kraća putovanja, vrlo često pod vremenskim pritiskom, osobito pri snimanju emisija uživo.

 

Srodna zanimanja

Kazališni redatelj, scenarist, montažer, snimatelj, producent

 

Mogućnosti zapošljavanja

Televizijski redatelj može se zaposliti na javnoj ili privatnoj televiziji. Zapošljavanje je ograničeno na velike gradske centre, u kojima postoje televizijske kuće ili dislocirani studiji.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.