Teolog/Teologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Teolog/Teologinja 

 

Kratak opis

Teolog bavi se znanošću koja istražuje vjerske sadržaje, te promiče dublje razumijevanje vjere.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova teologa potrebno je završiti preddiplomski stručni teološko – katehetski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni filozofsko- teološki studij.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik/prvostupnica teologije, a nakon diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica teologije. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju licencijata i doktorata u jednu od sedam specijalizacija. 

 

Opis poslova

Teolog je osoba koja se bavi vjerskim pitanjima i odnosom Boga, čovjeka i svijeta. U kršćanstvu teolog se bavi govorom o Bogu, njegovoj naravi, Isusu Kristu, Crkvi i drugim vjerskim sadržajima na temelju objave (Biblija) i predaje (tradicija).

 

Teolog sudjeluje u odgoju rada, ako posjeduje redovničko ili svećeničko zvanje, ima i bogoslužna zaduženja: svakodnevno održavanje mise, podjelu sakramenata (krštenje, ispovijed, vjenčanje, bolničko pomazanje, pogreb).

 

Teolog obavlja i administrativne poslove, ponajviše ako je odgovoran za vođenje župe i drugih ustanova: karitativnih, odgojnih, kulturnih i društvenih. Važan je i kao kulturni djelatnik. Upravlja nacionalnim i umjetničkim blagom – ponajprije kulturno-umjetničkim objektima (crkve i kapele, te njihova oprema) i ostalom kulturnom baštinom (freske, slike, vitraji i drugo). Također može raditi i kao novinar, najčešće u vjerskim publikacijama.

 

Neki teolozi potpuno se posvećuju znanstvenom i istraživačkom radu. Teolog profesor predaje različite (stručne) predmete s područja filozofskih i teoloških disciplina, primjerice vjeronauk, etiku, i kulturu. Pored pedagoškog rada bavi se i znanstveno-istraživačkim radom na područjima kao što su teologija, Sveto pismo, liturgija, duhovnost, pravo, povijest, etika, itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom studija teolog stječe odgovarajuće obrazovanje, osposobljenost, opću kulturu i otvorenost za sva temeljna pitanja čovjeka i društva.

 

Nadalje, stječe potrebna teoretska i praktična znanja za obavljanje svog posla: poznavanje Svetog pisma, crkvene povijesti, teologije, osnove podučavanja i rada u skupinama (pedagoške, metodičke i didaktičke vještine).

 

Za teologa je važno da se lako izražava u usmenom i pisanom obliku. Mora znati pažljivo slušati i pokazati razumijevanje za druge.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada teologa su vrlo različiti s obzirom na vrstu poslova koje može obavljati. Teolozi dosta vremena provode proučavajući literaturu na temelju koje se pripremaju za obavljanje svojih zadaća. Nadalje, često su u ulozi slušatelja - savjetnika, te se u tim slučajevima od njih očekuje empatičnost i diskrecija.

 

Srodna zanimanja

Filozof, svećenik, psiholog, socijalni radnik, pedagog, povjesničar, sociolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Obrazovanje teologu omogućuje obavljanje savjetodavnih, voditeljskih, obrazovnih i upravnih poslova. Pruža se mogućnost djelatnosti u znanstveno istraživačkom radu na području teologije  te humanističkih i društvenih znanosti. Osobite  su mogućnosti vjeroučiteljskoga i nastavnoga rada u školi i katehetskoga u vjerničkoj zajednici. Teolog se može zaposliti kao profesor, te raditi u sklopu sveučilišta i instituta ili pak kao predavač određenih predmeta u osnovnim i srednjim školama. U crkvi kao teolog-svećenik obavlja bogoslužje, predaje, posjećuje obitelji, radi s pojedincima (osobni razgovori i savjetovanje).Također ima mogućnost zapošljavanja kao novinar, te kao savjetnik u školama, zdravstvenim ustanovama i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.