Tesar/Tesarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tesar/Tesarica 

 

Kratak opis

Tesar obrađuje drvo i izrađuje drvene krovne konstrukcije, drvene skele i oplate, mostove i propuste i dr.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­tesara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tesara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Tesari izrađuju, montiraju i podižu drvene konstrukcije na gradilištu. Montiraju skele i radne platforme, oplate za sve vrste konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata na objektu. Izrađuju krovne konstrukcije i toplinske izolacije potkrovlja, drvena stubišta i ostale drvene objekte (poput manjih drvenih kuća i sl.). Poslovi uključuju i zaštitu drvenih konstrukcija od vode, vlage i vremenskih utjecaja. Tesari također obavljaju i sanacione radove: popravljanje i održavanje drvenih konstrukcija.

 

Nakon što izrade idejni projekt neke drvene konstrukcije, tesari pristupaju izradi tog predmeta pomoću različitih tesarskih alata, strojeva i pribora (pile, svrdla, čekiće, blanjalice, bušilice i brusilice). Osim što upotrebljavaju te alate, odgovorni su i za njihovo održavanje (oštrenje i sl.). Poslove obavljaju najčešće na gradilištu, spajajući drvene konstrukcije pomoću metalnih spojnica i drugih spojnih sredstava. S obzirom na to da tesari izrađuju skele i radne platforme na kojima rade ljudi, važno je planirati i dobro organizirati rad te vršiti kontrolu izvedenih radova.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tesari moraju imati znanja o svojstvima i strukturi različitih materijala: prije svega drveta i drugih građevinskih materijala s kojima se susreću u radu: opeka, mort, beton te veziva za drvo, boje i lakovi. Trebali bi poznavati građevne konstrukcije: projektnu dokumentaciju i ostale elemente u građevini: temelje, izolacije, stropne konstrukcije, stubišta i dr.

 

Tesari moraju imati zdrave kosti i zglobove, krvožilni i dišni sustav. Vrlo je važan dobar vid i osjećaj ravnoteže, jer velik dio svojih poslova obavljaju na visini. Stoga strah od visine i preosjetljivost na buku mogu onemogućiti rad u tesarskom zanimanju. Emocionalna stabilnost i opća tjelesna spretnost i vješte ruke te preciznost, također su vrlo važni u njihovom radu.

 

Uvjeti rada

Tesari posao najčešće obavljaju  u stojećem položaju i to uglavnom na otvorenom. Pripremni dio poslova obavljaju u radionicama, gdje su izloženi jakoj buci i drugim nepovoljnim utjecajima poput prašine, i sl. S obzirom na to da većinom rade na visini postoji opasnost od pada i drugih ozljeda. Zbog toga se moraju pridržavati propisanih mjera zaštite kako bi smanjili mogućnost ozljede (nošenje kaciga, štitnika i čepića za uši, zaštitnog odijela, rukavica i cipela). Uglavnom rade u smjenama. Moguć je i prekovremen rad zbog vremenskih rokova izvršenja zadataka. Tesari/ice  su dužni jednom godišnje obavljati liječnički pregled, kako bi se utvrdila zdravstvena sposobnost za obavljanje ovog posla.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno-žilnog sustava, alergijske i kronične bolesti  dišnih organa i kože, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, te  strah od visine.

 

Srodna zanimanja

Tokar, glodač, stolar, drvodjeljski tehničar, krovopokrivač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zanimanje tesara deficitarno je na našem području, stoga tesari vrlo brzo mogu naći posao i napredovati u struci. Tesari se mogu zaposliti u tesarskim radionicama i u drugim građevinskim poduzećima koja se bave visokogradnjom ili niskogradnjom te u komunalnim poduzećima na održavanju objekta. Nakon položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.