Tokar/Tokarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > 

 

Kratak opis

Tokar je majstor koji pomoću tokarskih strojeva izrađuje elemente za strojeve i alate, kao što su osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program tokara,­­­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova tokara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

U svom radu tokar koristi različite materijale (željezo i njegove legure, čelik, obojene metale, plastične mase i drvo). Osim izrade elemenata za strojeve i alate, tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. dijelove za ograde, namještaj i sl.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta.

 

Tokari se u radu služe alatima za rezanje te održavaju i rukuju tokarskim strojevima za obradu vrlo složenih predmeta (konusi, vanjski i unutarnji navoji). Manje složene predmete obrađuju na glodalicama, bušilicama i brusilicama. U novije vrijeme, tokari koriste strojeve za CNC tokarenje – numerički upravljane alatne strojeve. Prije same izrade nekog predmeta, potrebno je obaviti precizna mjerenja i crtanja na materijalu koji se obrađuje, te utvrditi najpovoljniji tehnološki postupak izrade tog predmeta.

 

Majstori tokari provode organizaciju rada u tokarskim radionicama, planiraju izradu predmeta, raspoređuju poslove te vode računa o vremenu izrade i završetku. Oni su također odgovorni za izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tokari moraju poznavati tokarske strojeve i podesiti ih za obradu nekog materijala. Moraju znati montirati ih, demontirati i ispitati hidrauličko i pneumatsko upravljanje na tim strojevima. Također trebaju poznavati materijale i njihove karakteristike (fizikalna i kemijska svojstva). Potrebno je svladati mjerenje mjernim alatima, kao i čitanje i upotrebu tehničkih crteža i druge tehničko tehnološke dokumentacije.

 

Osim ovih stručnih znanja koja se stječu u školi i na samom mjestu rada, potrebno je biti spretan i precizan, biti normalne tjelesne građe i spretnih prstiju i šaka te imati usklađene pokrete obiju ruku. Zdravlje je također vrlo bitno za ovo zanimanje (zdrave ruke i noge, dobar vid i sluh te sposobnost prostornog predočavanja i procjene dimenzija). S obzirom na rukovanje velikim strojevima na kojima je mogućnost ozljede velika, važna je emocionalna stabilnost osobe kako bi se mogla usredotočiti na zadatak.

 

Uvjeti rada

Tokari rade u stojećem položaju, malo pognuti te su izloženi jakoj buci i opasnosti od ozljeda. Zbog toga se moraju pridržavati propisanih mjera zaštite, kako bi smanjili mogućnost ozljede. Radno vrijeme provode u radionici gdje mogu biti izloženi i ostalim štetnim utjecajima, kao što je drvena prašina i sl. Uglavnom rade u smjenama.

 

Osobe koje pate od bolesti mišića, zglobova i živaca te oni koji imaju slabiji vid, oštećen sluh, oboljenje kože ruku te kronične bolesti unutarnjih organa koje onemogućavaju stalno stajanje ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Glodač, drvodjeljski tehničar, tesar, stolar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zanimanje tokara deficitarno je na našem području, stoga je velika mogućnost zapošljavanja i napredovanja tokara nakon završenog školovanja. Tokari se mogu zaposliti u tokarskim radionicama ili tvornicama. Nakon položenog majstorskog ispita, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.