Tonski majstor/Tonska majstorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Tonski majstor/Tonska majstorica 

 

Kratak opis

Tonski majstor snima, uređuje i emitira tonske snimke, realizira tonski dio emitiranja ili snimanja emisija, te po potrebi održava tonsku opremu. Tijekom snimanja provjerava funkcioniranje zvučnog sustava u skladu s tehničkim standardima i normativima.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Prije početka snimanja, tonski majstor uspostavlja zvučni sustav s pratećim spojevima tehničkih sredstava (mikrofoni, pojačala, pultovi za miksanje, zvučnici itd.). Nakon podešavanja svih tehničkih standarda i normativa, ispituje rad sustava.

 

Njegov zadatak je i uspostava i provjera ozvučenja scene i gostiju prilikom snimanja emisija, smotri i događaja. Tijekom snimanja provjerava i podešava razine tona na tonskom pultu za miksanje. Oblikuje zvučnu sliku pri zahtjevnijim projektima i po potrebi brine o održavanju tehničke opreme.

 

Snima u studiju, odnosno na terenu (javne priredbe, športski prijenosi, koncerti, prijenosi iz kazališta itd.). Po završenom snimanju, odnosno prijenosu ponovno uspostavlja prvotno stanje tehničkih sredstava.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim završene srednje škole, po mogućnosti tehničkog usmjerenja u kojoj se stiču znanja vezana uz elektroničke uređaje i područje akustike, za obavljanje zanimanja tonskog majstora neophodan je dobar i očuvan sluh, tj. razlikovanje jačine, boje i visine tonova, te razlikovanje željenih tonova od pozadinskog šuma. Nužno je znanje rada na računalu i poznavanje računalnog programa za editiranje zvuka. Poželjna je sklonost timskom radu, te uspješno podnošenje otežanih radnih uvjeta (noćna snimanja i snimanja na terenu).

 

Kontraindikacije za zanimanje tonskog majstora su bilo kakva oštećenja sluha.

 

Uvjeti rada

Zanimanje tonskog majstora podrazumijeva rad s promjenjivim radnim vremenom. Radi se prema potrebi i u studiju i na terenu.

 

Uvjeti rada na terenu mogu biti popraćeni nepovoljnim vremenskim uvjetima (vrućina, hladnoća, propuh itd.), ali i rizikom kod snimanja reportaža s opasnih terena.

 

Srodna zanimanja

Snimatelj zvuka, snimatelj slike; montažer slike i zvuka, mješač zvuka

 

Mogućnosti zapošljavanja

Tonski majstori uglavnom se zapošljavaju u radijskim i televizijskim postajama.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti u svim školama koje obrazuju kadrove iz područja elektrotehnike, u područnim uredima obrtničkih komora i na lokalnim televizijskim i radio postajama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.