Turistički animator/Turistička animatorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Turistički animator/Turistička animatorica 

 

Kratak opis

Turistički animator osmišljava i izvodi programe provođenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na športsko-rekreativne, zabavne i kulturno-društvene sadržaje.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Područje djelovanja  turističkog animatora/ice  može  se podijeliti u 3 glavne grupe: 1) dnevne aktivnosti, 2) večernje aktivnosti i 3) dječje aktivnosti.

 

Turistički animator prati i uvodi novosti u polju zabave, posebno pazeći na jezičnu, dobnu i drugu strukturu gostiju. Poslove obavlja u nekoliko segmenata:

 

- sportski – vodi jutarnju gimnastiku, aerobik, turnire u raznim sportovima (košarka, nogomet, stolni tenis, odbojka na pijesku, tenis…), biciklistički obilazak i sl.

- dnevno-zabavni – organizira npr. olimpijade na bazenu, potrage za blagom, igre bez granica, razne druge igre

- dječji – vodi aktivnosti dječjeg programa, te organizira veće dječje grupe u raznim kreativno-edukativnim sadržajima

- sportske i večernje programe (škola plivanja, likovne radionice, talent natjecanje..)

- večernji – vodi razne plesne igre za odrasle, npr. izbor za miss i mistera hotela, itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Preduvjet da postanete turistički animator je da imate osnovno znanje najmanje jednog stranog jezika, a po mogućnosti i dva  (da znate pozdraviti i predstaviti se, predstaviti animacijski program, na stranom jeziku najaviti aktivnosti, objasniti pravila igre i sl.). Za sportskog animatora važna je tjelesna sprema, poznavanje vježbi, koje će znati prilagoditi gostima te dobar osjećaj za ritam. Dječji animator treba imati interes i smisao za rad s djecom. Osobe koje pokažu sposobnosti i znanja za izvođenje programa širokog spektra, imaju šanse postati voditelji animacijskog tima. Za obavljanje navedenih poslova, poželjno je da osoba ima razvijene komunikacijske vještine,  te kreativnost , uslužnost i strpljivost u radu sa ljudima. Opće fizičke osobine animatora određene su psihofizičkim osobinama, talentom i osjećajem za kontakt s gostom.

 

Pod psihofizičkim osobinama podrazumijevaju se: ugodna vanjština, optimalna životna dob,  zainteresiranost i angažiranost, profesionalnost, prirodna nadarenost, pažljivost, sklonost umjetnosti, povjerljivost, pozitivna orijentiranost, inteligentnost i razumnost, dobro zdravlje, energičnost i entuzijazam, lakoća verbalnoga izražavanja, otpornost na emocionalne pritiske, taktičnost, sposobnost pamćenja, vještina komuniciranja. Animator u turizmu uz psihofizičke osobine, treba posjedovati teoretska i stručna  znanja kao i posebne kompetencije, kako bi bio spreman udovoljiti zahtjeve modernog gosta s jedne, ali i menadžerskog tima s druge strane.

 

Uvjeti rada

Turistički animatori rade s ljudima, često na otvorenom, u bazenima, ili u zatvorenom – hotelski prostori. Često su izloženi suncu i visokim temperaturama. Većinu poslova obavljaju stojeći ili u pokretu, sudjelujući u izvođenju vježbi ili drugih aktivnosti. Nakon aktivnosti druže se s gostima. Radi što boljeg kontakta s gostima, animatori su često smješteni u objektima u kojima rade te tamo provode cijeli dan, odnosno borave za vrijeme trajanja turističke sezone. Poslodavci animatorima osiguravaju smještaj i prehranu za vrijeme rada, a vrlo često i uniforme, odnosno odjeću potrebnu za rad.

 

Srodna zanimanja

Animator lutaka, odgajatelj predškolske djece, voditelj zabavnih manifestacija

 

Mogućnosti zapošljavanja

Posao turističkog animatora možete raditi u raznim turističkim objektima, npr. hotelima, kampovima i sl. Najčešće je sezonsko zapošljavanje, a odabir odgovarajućih kandidata za slijedeću sezonu počinje već u jesenskim i zimskim mjesecima.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije možete pronaći pretraživanjem web stranica turističkih poduzeća i tvrtki koje se bave organizacijom različitih društvenih, zabavnih i rekreativnih sadržaja. Informacije o polaganju stručnog ispita za turističkog animatora, možete pronaći u Pravilniku o polaganju stručnog ispita za turističkog animatora Ministarstva turizma objavljenog u Narodnim novinama br. 95/96., kao i u  Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine RH 68/07) te  Zakonu o turističkoj djelatnosti (Narodne novine RH 8/96).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.