Turistički vodič/Turistička voditeljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Turistički vodič/Turistička voditeljica 

 

Kratak opis

Turistički vodič upoznaje turiste s kulturnim i prirodnim znamenitostima nekog područja. Također ih informira o društvenim, povijesnim, gospodarskim i političkim tijekovima zbivanja određenog područja.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Turistički vodič pokazuje i objašnjava turistima prirodne ljepote i osobitosti, kulturno–povijesne spomenike, umjetnička djela, etnografske i druge znamenitosti.

 

Također informira turiste o važnim povijesnim događajima, legendama i ličnostima.

 

Turističke agencije prilikom planiranja i organiziranja putovanja i izleta obično angažiraju turističke vodiče koji vode turiste u razgledavanje pojedinih turističkih lokaliteta.  U tijeku obilaska turističkih lokaliteta turiste opskrbljuje informativnim materijalima, katalozima, planovima grada, cjenicima i ostalim materijalima. Često obavlja i poslove turističkog pratitelja, koji obuhvaćaju operativno tehničke poslove u vođenju i praćenju turista kao što su: pomoć oko smještaja i prijevoza organiziranih turističkih grupa, priprema putnih isprava prilikom prijelaza granice; rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za muzeje, arheološke lokalitete, i sl.

 

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kako bi u svakom trenutku bio spreman odgovoriti na brojna pitanja turista, turistički vodič trebao bi imati široku opću naobrazbu, poznavati različite kulture te biti dobro upoznat s aktualnim gospodarskim i političkim zbivanjima. Praćenje aktualnih događanja i priprema za turističke izlete i vođenje turista zahtijeva stalno informiranje i saznavanje novih informacija o nekom području.

Poželjno je poznavanje stranih jezika te interes i vladanje znanjima iz povijesti, zemljopisa, povijesti umjetnosti, turističke kulture, politike, turističke animacije i komunikacije, te dobro poznavanje prirodne i kulturne baštine pojedine regije.

 

Turistički vodič mora imati dobro razvijene komunikacijske vještine, biti ljubazan, strpljiv, samopouzdan, a također i odgovoran, samostalan, kreativan, snalažljiv, te emocionalno stabilan.

Posao turističkog vodiča je zahtjevan, budući da su turisti sve informiraniji. Prilikom upoznavanja neke zemlje većina turista se služi internetom, raznim priručnicima i kartama, pa se i od turističkog vodiča zahtjeva široko obrazovanje. Iz tog razloga i Udruge turističkih vodiča organiziraju stalne edukacije za svoje članove. Poželjno je da zbog stalnog kontakta s ljudima, turistički vodič bude optimistična osoba, s izraženim smislom za humor, a zbog čestih i dugotrajnih putovanja mora biti i u dobroj tjelesnoj kondiciji.

 

Uvjeti rada 

Turistički vodič radi na otvorenom, i po svim vremenskim uvjetima. Rad se obavlja u smjenama, vikendima i blagdanima, a često radi i prekovremeno. Posao turističkog vodiča često je sezonskog karaktera.

 

Rad se odvija pretežito u stojećem položaju i u pokretu stoga je potrebna dobra psihofizička kondicija što podrazumijeva zdravu kralježnicu, ruke i noge. Ovaj posao ne mogu obavljati osobe koje imaju veća oštećenja kralježnice, ruku ili nogu te neke druge kronične bolesti. Budući da posao zahtijeva stalnu komunikaciju s ljudima, važno je da osoba nema govorne smetnje i oštećenja sluha.

 

Srodna zanimanja

Hotelijersko – turistički tehničar, turističko – hotelijerski komercijalist, turistički animator.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Turistički vodiči imaju široku mogućnost zapošljavanja u turizmu i to tijekom cijele turističke sezone, a često i u predsezoni i postsezoni. Mogu raditi na svim poslovima koji se odnose na vođenje turističkih grupa ili pojedinaca u razgledavanju pojedinih turističkih i drugih znamenitosti.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije možete pronaći pretraživanjem web stranica turističkih poduzeća, agencija i tvrtki koje se bave turističkom djelatnošću. Informacije o polaganju stručnog ispita za turističkog vodiča možete pronaći u Pravilniku o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08);(NN 120/08) kao i Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN68/07) 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.