Turističko-hotelijerski komercijalist/Turističko-hotelijerska komercijalistica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Turističko-hotelijerski komercijalist/Turističko-hotelijerska komercijalistica 

 

Kratak opis

Turističko-hotelijeski komercijalist obavlja razne poslove u ugostiteljskom gospodarstvu: organizira rad u kuhinji i restoranu, u industriji pripreme hrane i pića, brine o opremljenosti i inventaru turističkog objekta, dogovara i organizira domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program turističko – hotelijerskog komercijalista, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova turističko – hotelijerskog komercijalista, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Turističko-hotelijerski komercijalist organizira rad u kuhinji i restoranu, planira zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, kontrolira skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica te sastavlja dnevni jelovnik.

 

Bavi se dogovaranjem i organiziranjem domjenaka, banketa, svečanih ručkova i večera.

 

Brine o prezentaciji i propagandi restorana putem brošura, plakata, letaka, reklama i drugih oblika promidžbe, brine o estetskom izgledu jela i uređenju prostora. Kontrolira rad i financijsko poslovanje kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata, pronalazi rješenja u specifičnim zahtjevima gosta.

 

Može obavljati visoke organizacijske i tehnološki zahtjevne poslove u hotelu, odjelu hrane i pića, odnosno cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, privatnim pansionima i slično.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Turističko hotelijerski komercijalist mora imati temeljna znanja iz područja turizma,  hotelijerstva i ekonomije, kao i osnovna znanja iz statistike, knjigovodstva i bilanciranja te organizacije poslovanja poduzećem.

 

Potrebno je dobro poznavanje rada na računalu, poznavanje opće kulture i kulturne baštine, umjetnosti, povijesti, dobro znanje nekoliko stranih jezika, poznavanje turističke animacije i komunikacije, psihologije rada s klijentima, i sl.

 

Također je poželjna osobina kreativnosti u obavljanju prezentacijskih i propagandnih poslova.

Za obavljanje poslova turističko-hotelijerskog komercijalista, potrebno je imati dobro opće zdravlje, dobro razvijene komunikacijske vještine te otvorenost u kontaktu s ljudima.

 

Turističko hotelijerski komercijalist mora biti uslužan i strpljiv u radu s ljudima i dobrih organizacijskih sposobnosti.

 

Uvjeti rada

Turističko hotelijerski komercijalisti često putuju, stoga mogu često izbivati iz kuće. Zbog prirode posla i čestog putovanja, komercijalisti najčešće rade više od 40 sati na tjedan, no prednost je mogućnost samostalnog određivanja ritma rada. Na putovanjima se susreću i upoznaju s raznim kulturama i jezicima. Suradnja s različitim vrstama ljudi može djelovati poticajno, ali je i vrlo zahtjevna.

 

Kontraindikacije za rad su slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teže nagluhost u govornom području. Oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju. Uredna funkcija gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Komercijalist, upravni referent, administrativni tajnik, ekonomist

 

Mogućnosti zapošljavanja

Turističko-hotelijerski komercijalisti imaju raznovrsne mogućnosti zapošljavanja uz jadransku obalu, ali sve više i u kontinentalnom i seoskom turizmu. Zapošljavaju se u restoranima, hotelima i pansionima. Rad u turizmu je često sezonski.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.