Učiti i studirati u inozemstvu

Obrazovanje > Učiti i studirati u inozemstvu

U Europskoj uniji raste broj učenika, studenata i mladih radnika koji jedan dio svog obrazovanja stječu u nekoj drugoj državi. Istraživanja su pokazala da su ovi oblici učenja i studiranja korisni za buduću karijeru tih osoba. Informacije o mogućnostima studija u inozemstvu možete dobiti na sljedećim mjestima:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  

Ministarstvo objavljuje informacije o stipendijama i boravcima u inozemstvu i natječajima. 

Programi Europske unije

Europska unija financira različite programe koji podržavaju učenike, studente i zaposlene koji žele jedan dio svog obrazovanja steći u drugim državama EU-a. To mogu ostvariti na različite načine, preko radne prakse, izmjena, studija i na druge slične načine. Informacije o mogućnostima za učenje i studij u drugim državama EU i upute kako ih realizirati možete pronaći na sljedećim mrežnim stranicama:

  • Informacije o obrazovnim institucijama, mogućnostima za učenje na radnom mjestu i mogućnostima za stjecanje kvalifikacija u drugim državama EU možete naći na europskom portalu Mogućnosti za učenje i stjecanje kvalifikacija u Europi (Leaning Opportunities and Qualifications in Europe):

  • U državama EU-a djeluju nacionalni Euroguidance centri koji pružaju podršku mobilnosti na području obrazovanja i cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Hrvatski Euroguidance centar djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), a više informacija o uslugama i aktivnostima može se pronaći na:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.