Vatrogasac/Vatrogaskinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vatrogasac/Vatrogaskinja 

 

Kratak opis

Vatrogasci gase požare, spašavaju ljude i imovinu ugrožene elementarnim nepogodama i ostalim nesrećama, te svakodnevno vježbaju i osposobljavaju se za kvalitetno obavljanje posla.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao profesionalnog vatrogasca vrlo je raznolik. Osim što gase požare, vatrogasci štite ljude, životinje i imovinu ugrožene poplavama, potresima, olujnim nevremenom i drugim katastrofama. Sudjeluju i u intervencijama spašavanja sudionika prometnih nesreća, vađenja utopljenika, spašavanja ljudi i životinja s visina, i dr. Preventivno osposobljavaju ljude za protupožarnu zaštitu i gašenje, održavaju i servisiraju vatrogasnu tehniku, servisiraju vatrogasne aparate i alate, te stalno prate razvoj vatrogasne opreme i sredstava za gašenje.

 

Na znak dojave požara ili neke druge vrste intervencije vatrogasci žurno kreću na mjesto događaja, kako bi što prije započeli sa gašenjem požara ili spašavanjem. Prilikom jedne akcije vatrogasci mogu imati više zadataka, kao što su gašenje požara, spašavanje ljudi i pružanje prve pomoći, prozračivanje prostorija zahvaćenih dimom, iznošenje stvari iz prostorija zahvaćenih požarom, te niz drugih poslova koji se pokažu potrebnima. Kako je tu riječ o zahtjevnim i složenim zadacima, u vatrogasnim postrojbama važan je timski rad i dobra organiziranost, zbog čega vatrogasci svakodnevno vježbaju, kako bi bili što spremniji za obavljanje svojih zadataka.

 

U slučaju ekoloških i prirodnih katastrofa (olujno nevrijeme, poplave i sl.) vatrogasci usmjeravaju vodu, rade na raščišćavanju objekata, pretražuju i označavaju teren, čiste i neutraliziraju kemikalije, i dr.

 

Kada nema operativnih akcija na terenu (gašenje požara i sl.), vatrogasci se informiraju o novostima u vatrogastvu, provode praktične i kondicijske vježbe na poligonima, educiraju i upoznaju civile sa opasnostima od požara, te ih savjetuju o načinima protupožarne zaštite.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja potrebna za gašenje požara, vatrogasci trebaju imati i znanja za pregled funkcionalnosti prijenosne opreme za gašenje požara, mjerenje hidrantne mreže, ali i znanja upravljanja vatrogasnim vozilima i dijelovima vatrogasnog vozila (pokretne ljestve i platforme, i sl.). Za vatrogasca je vrlo važno da je u dobroj tjelesnoj kondiciji, da ima dobar sluh i vid, te ispravan osjećaj za ravnotežu zbog rada na visini. Također vatrogasac mora imati zdrav dišni i krvožilni sustav, dobru koordinaciju pokreta, te zdrave ruke i noge. Kako u svojim akcijama vatrogasac radi s drugim vatrogascima i ponekad ovisi o njima važno je da je sklon timskom radu, socijalno prilagodljiv i emocionalno stabilan.

 

Uvjeti rada

Posao vatrogasca raznolik je i opasan, jer intervencije donose fizičke i psihičke napore. Mora imati sposobnost brzog prilagođavanja raznim okolnostima (visina, stiješnjenost, otežan pristup do unesrećenih, prepreke i slično). Zbog čestog rada na visini vatrogasac ne smije imati strah od visine.

 

Prilikom gašenja požara i drugih akcija vatrogasci su izloženi različitim štetnim utjecajima. Najčešće su to opasnosti od plamena, dima, otrovnih plinova i para, urušavanja objekta, pada predmeta, izloženosti kemikalijama i opasnosti od eksplozije. Da bi se smanjili ti štetni utjecaji, primjenjuju se tehnička i osobna zaštitna sredstva (zaštićene ljestve, razna užad, zaštitna odjeća i obuća, kacige i drugo), ovisno o specifičnosti situacije.

 

U prometnim nesrećama, gdje je potrebno spašavati putnike iz vozila, vatrogasci su svjedoci vrlo dramatičnih prizora. Među zahtjevnija spašavanja ubrajaju se i nesreće u kojima su sudjelovala vozila za prijevoz opasnih tvari.

 

Vatrogasci moraju raditi vrlo brzo i usklađeno s ostalim pripadnicima postrojbe. To je fizički zahtjevan posao, jer treba rukovati s vatrogasnom opremom i sredstvima. Gašenje i spašavanje je dinamičan posao, kojeg vatrogasac obavlja stojeći ili u neudobnim tjelesnim položajima, a često mora nositi i teže terete, npr. ljude koje spašava. Katkad su poslovi dugotrajni pa ne prestaje raditi, dok se posao ne završi (dok se ne ugasi požar, ne oslobodi zakrčeni prostor, dok se ne osiguraju ljudi i imovina kojima prijeti opasnost).

 

Radno vrijeme vatrogasca je 12 sati, a nakon toga su slobodni naizmjence 12 ili 24 sata. Rade danju, noću, vikendom i blagdanima. Kako je posao vatrogasca posao s posebnim radnim uvjetima, poslove vatrogasca može obavljati isključivo punoljetna osoba stručno osposobljena za obavljanje ovog posla. Osoba mora biti potpuno zdrava. Zbog štetnih utjecaja na zdravlje i život profesionalni vatrogasac svaka 24 mjeseca odlazi na liječnički pregled, a svakih 48 mjeseci odlazi na provjeru psihičke sposobnosti.

 

Srodna zanimanja

Spasilac gorske službe, vatrogasni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vatrogasci se zapošljavaju u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim službama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.