Veterinar/Veterinarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Veterinar/Veterinarka

Kratak opis

Veterinar se bavi zaštitom zdravlja životinja, što podrazumijeva preglede, dijagnostiku i liječenje zaraznih i drugih bolesti.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova veterinara, potrebno je završiti integrirani preddiplomski/diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv stječe se akademski naziv doktor, odnosno doktorica veterine, uz naznaku struke (npr. doktor/doktorica medicine). Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Veterinar se bavi zaštitom zdravlja domaćih, a ponekad i divljih životinja. Znatan dio poslova veterinara podrazumijeva poduzimanje mjera zaštite od bolesti koje se sa životinja prenose na čovjeka. To uključuje preventivne postupke, kao što su cijepljenje i druge mjere zašite od pojave zaraznih bolesti. S obzirom na to da ljudi mnoge životinje iskorištavaju za svoje potrebe (uglavnom za prehranu), velik dio poslova veterinara povezan je s povećanjem iskoristivosti životinja. Veterinar provjerava higijensku ispravnost sirovina i namirnica životinjskog porijekla koje su namijenjene za ljudsku konzumaciju. Brine o higijenskoj ispravnosti hrane, vode i nastambi za životinje. Obavlja umjetno oplođivanje životinja, te daje savjete o načinu uzgoja i prehrane.

 

Veterinari koji rade u klinikama i ambulantama za male životinje uglavnom se bave liječenjem kućnih ljubimaca - pasa, mačaka, ptica, kunića, hrčaka, i dr. Oni pregledavaju i prate zdravstveno stanje životinja. U slučaju bolesti postavljaju dijagnozu, propisuju način liječenja, provode ga, te savjetuju vlasnika kako nastaviti liječenje kod kuće. Obavljanje kirurških zahvata i liječenje težih bolesti obavljaju veterinari specijalisti, primjerice kirurzi.

 

U veterinarskim stanicama za domaće životinje veterinari se bave liječenjem i prevencijom bolesti stoke, peradi i drugih domaćih životinja, a vrlo često obavljaju i zahvate kao što su umjetna oplodnja, pomoć pri okotu, kastracija, sterilizacija i sl. Velike farme i uzgajališta domaćih životinja često imaju i vlastitog veterinara. On se uz brigu o zdravlju životinja bavi i izradom planova uzgoja, prehrane i klanja, provjerava jesu li sanitarni kriteriji na farmi zadovoljeni, te vodi brigu o kvaliteti hrane životinja.

 

Veterinari mogu biti zaposleni i kao inspektori u državnim službama, klaonicama i industrijama za preradu mesa i mlijeka, gdje se bave provjerom ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom studija veterinar stječe teoretska znanja iz stručnih predmeta, npr. anatomije životinja, histologije, fiziologije, mikrobiologije, parazitologije, higijene životinja, ali i praktična znanja u radu s životinjama. Tijekom studija obavlja preglede životinja, veterinarsko-sanitarne preglede i laboratorijske poslove.

 

Za obavljanje poslova veterinara veoma je važna dobra tjelesna kondicija. Također, veterinar mora imati dobru motoričku spretnost ruku, te vid, sluh i osjet dodira. Ne smije osjećati strah od životinja i mora se sigurno i smireno ophoditi u radu s bolesnim i uplašenim životinjama.

 

Uvjeti rada

Veterinari najčešće rade u veterinarskim ambulantama i klinikama, no mogu raditi i na životinjskim farmama, u stajama, hladnjačama i klaonicama, u zoološkim vrtovima, itd. Vrlo često moraju raditi i na terenu u različitim vremenskim uvjetima, npr. na seoskim gospodarstvima, stočnim sajmovima i sl. Radno vrijeme veterinara određeno je smjenama, no moraju biti pripravni i na česta dežurstva, rad noću i vikendima. Veterinari su vrlo često izloženi mogućnostima zaraze i ozljeda (ugrizima, ogrebotinama, udarcima i sl.).

 

Poslove veterinara ne mogu obavljati osobe slabe tjelesne kondicije, sklone bolestima i alergijama, osobe slabo razvijene motoričke spretnosti, te osobe s težim poremećajima osjetila vida, sluha i dodira. Veterinari ne mogu biti ni osobe koje ne podnose pogled na krv i rane.

 

Srodna zanimanja

Liječnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Veterinari se mogu zaposliti u ambulantama i klinikama za kućne ljubimce, u veterinarskim stanicama za domaće životinje, u zoološkim vrtovima, na životinjskim farmama, u državnim inspektoratima i na svim mjestima gdje je nužno vršiti provjeru kvalitete namirnica životinjskog podrijetla.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.