Visoko obrazovanje

Obrazovanje > Visoko obrazovanje

Gdje i kako se prijaviti za studij?

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, učenici prijavljuju ispit državne mature kao i potencijalne studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU). NISpVU je središnji informacijsko-administracijski servis koji učenicima zainteresiranima za polaganje ispita državne mature i nastavak školovanja na visokoškolskoj razini značajno olakšava prijavu i upis na visoka učilišta.

Visoka učilišta

Visoka učilišta u Republici Hrvatskoj su sveučilišta (sa svojim sastavnicama - fakultetima i umjetničkim akademijama), veleučilišta i visoke škole.

Javna visoka učilišta (104) uključuju:

 

a) javna sveučilišta 

 

b) javna veleučilišta

 

c) javne visoke škole

 

Privatna visoka učilišta (24) uključuju:

 

a) privatna sveučilišta

 

b) privatna veleučilišta

 

c) privatne visoke škole

Studijski programi

Studijski programi su podijeljeni na sveučilišne i stručne studije. U zagradi je prikazan ukupan broj programa pojedinih studija.

 

Sveučilišni studiji (1213):

  • Preddiplomski sveučilišni studij (361)
  • Integrirani preddiplomski i diplomski studij (54)
  • Diplomski sveučilišni studij (407)
  • Poslijediplomski specijalistički studij (262)
  • Poslijediplomski doktorski studij (129)

 Stručni studiji (266):

  • Kratki stručni studij (2)
  • Preddiplomski stručni studij (177)
  • Specijalistički diplomski stručni studij (87)

 

Za detaljniji pregled studijskih programa posjetite popis akreditiranih studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja ili Mozvag - preglednik studijskih programa Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Preporuke za obrazovnu politiku

Informacije u kojim zanimanjima i na kojim područjima ćeš lakše naći posao možeš dobiti na Preporuke za obrazovnu politiku.

Stipendije za studente

Ovdje možete naći pregled stipendija u Republici Hrvatskoj.

Studentski domovi

Više informacija o studentskim domovima u Republici Hrvatskoj.

Studentski poslovi

Redovni i izvanredni studenti upisani u tekuću godinu studiranja ostvaruju pravo korištenja usluge student servisa koji djeluju u okviru sveučilišta.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.