Voćar/Voćarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Voćar/Voćarka 

 

Kratak opis

Voćar uzgaja i prerađuje različite vrste voća.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program voćar­­a, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova voćara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Uzgoju voća prethodi priprema tla čišćenjem, rigolanjem i gnojidbom. Na pripremljenom tlu, voćari sade stabla voćaka koja se potom njeguju gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem. Voćke se cijepljenjem, prskanjem i zaprašivanjem štite od različitih štetočina i bolesti. Kada voće dozrije, voćari ga beru, sortiraju, etiketiraju, uskladištavaju i otpremaju na tržište. Voćari također mogu sušiti voće ili ga cijediti i proizvoditi voćne sokove.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Voćar treba imati znanja o kakvoći, pripremi i održavanju tla, vrsti i načinu sadnje i uzgoju voćaka, sredstvima i postupcima zaštite voćaka od štetočina i bolesti, nadalje znanja o vremenu dozrijevanja, načinima berbe, sortiranja i uskladištavanja, odnosno prerade i sušenja voća.

 

Voćar treba biti dobrog tjelesnog zdravlja te fizički snažan i izdržljiv. Budući da rukuje brojnim alatima i strojevima, važna je dobra koordinacija pokreta i spretnost ruku i prstiju. Potreban je dobar vid, normalna sposobnost razlikovanja boja i svjetlina, te razvijeno osjetilo opipa i okusa.

 

Od voćara se očekuje upornost, preciznost, sposobnost zapažanja. Također, treba poznavati uvjete zaštite na radu i pridržavati se ekoloških normativa.

 

Uvjeti rada

Voćari rade uglavnom na otvorenom, ali jedan dio svog radnog vremena provode u zatvorenim prostorima kao što su rasadnici, hladnjače i skladišta. Zbog rada na otvorenom ponekad su izloženi lošim vremenskim prilikama. Radno vrijeme teško je odrediti jer se radi sezonski, ovisno o vremenu sadnje i dozrijevanja voća.

 

Ovaj posao ne mogu obavljati osobe slabijeg općeg zdravstvenog stanja, osobito osobe s teškoćama koštano - mišićnog sustava, te osobe koje imaju teškoće dišnog sustava, alergije ili su osjetljivi na mirise kemikalija za zaprašivanje i gnojenje.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Vinogradar, vinar, vrtlar, ratar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Voćar može samostalno obavljati poslove kao poljoprivrednik, a može se i zapošljavati u poduzećima koja se bave proizvodnjom i preradom voća.

 

Ostale informacije

Ostale informacije možete dobiti u poljoprivrednim školama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.