Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Voditelj marketinga/Voditeljica marketinga

 

Kratak opis

Voditelj marketinga obavlja poslove upravljanja marketinškim aktivnostima u organizaciji ili tvrtki koja se bavi proizvodnjom i prodajom određenih proizvoda ili usluga. Voditelj marketinga, kao posebno radno mjesto, postoji uglavnom u većim organizacijama u kojima postoje složeniji proizvodni procesi te niz proizvoda ili usluga koje se nude na tržištu, a zahtijevaju širok pristup marketingu kroz analizu tržišta, osmišljavanje ponude i određivanje cijene, promociju te prodaju i distribuciju.   

 

Potrebno obrazovanje

Za posao na mjestu voditelja marketinga potreban je diplomski studij, uglavnom diploma marketinškog smjera s ekonomskog fakulteta, ali i diplome ostalih ekonomskih smjerova te u nekim slučajevima i psihologije ili sociologije ili drugih srodnih fakulteta. Kao i u sličnim upravljačkim poslovima, specifično radno iskustvo u marketingu ili samom području djelatnosti tvrtke je često potrebno za posao voditelja marketinga i poslodavci više cijene iskustvo i postignuća nego samo formalno obrazovanje. Unapređenje osobe koja radi u odjelu marketinga, a koja poznaje poslovne procese u tvrtki i ima iskustvo u marketingu, prodaji ili odnosima s javnošću, čest je slučaj kod popunjavanja mjesta voditelja marketinga.

 Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE EKONOMIJA

POLJE PSIHOLOGIJA

POLJE SOCIOLOGIJA

 

Opis poslova

Posao voditelja marketinga se može značajno razlikovati ovisno o vrsti i veličini organizacije u kojoj radi te o organizacijskoj podjeli poslova. Pojedine organizacije u osobi voditelja marketinga pokrivaju sve marketinške poslove. Druge, prije svega zbog veličine i složenosti poslovanja, razdvajaju marketing od prodaje i drugih vezanih dijelova poslovanja.

 

Voditelj marketinga uglavnom planira i vodi cjelokupnu marketinšku djelatnost koja se sastoji od pripremanja strategije marketinga, analize tržišta, razvoja proizvoda ili usluga, određivanja cijena, prodaje, oglašavanja, promocije i odnosa s javnošću te koordinacije zaposlenika koji rade na marketinškim poslovima. Izrada strategije marketinga i praćenje provedbe strategije te, ako je potrebno, prilagodba strategije primarni je posao voditelja marketinga. U tom poslu nužno surađuju s voditeljima drugih sektora poslovanja, kako bi marketing odražavao specifičnosti organizacije poput proizvodnih procesa, financijskih mogućnosti, distribucijskih kanala i slično. Voditelj marketinga radi i na analizi cijena proizvoda ili usluga, kako bi odredio najprikladniju cijenu kojom će se uz maksimalno zadovoljstvo kupaca ili korisnika usluga ostvariti što veća dobit te upravlja poslovima prodaje, unaprjeđenja prodaje i distribucije. Važan dio marketinga je oglašavanje, a sve više i odnosi s javnošću kao i korištenje novih tehnologija u promociji proizvoda i usluga na društvenim mrežama i drugdje na Internetu. Voditelj marketinga je odgovoran za sliku koju organizacija ima u javnosti i među postojećim i potencijalnim kupcima i korisnicima usluga.

 

U većim tvrtkama s velikim brojem proizvoda ili usluga i većim tržištem, voditelj marketinga upravlja marketinškim poslovima na strateškoj razini i koordinira i nadzire marketinške stručnjake koji rade u različitim odjelima ili u drugim mjestima ili državama u kojima tvrtka vodi poslovanje. Voditelj marketinga u tom slučaju prikuplja i analizira podatke o ispunjenju marketinških ciljeva, troškovima, povećanju ili smanjenju prodaje, uspješnosti oglašavanja i slično te izvještava vlasnika tvrtke ili generalnog direktora.  

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za posao voditelja marketinga potrebno je biti iskusna, kreativna, analitična, visoko motivirana, fleksibilna i odlučna osoba. Jedna od najvažnijih osobina je sposobnost jasne i uvjerljive komunikacije s kolegama i poslovnim partnerima te usmjerenost na timski rad, koordinaciju aktivnosti, taktičnost i održavanje dobrih profesionalnih odnosa sa suradnicima. U složenom poslovnom svijetu, voditelj marketinga mora biti brza i organizirana osoba koja u svakom trenutku prati trendove na tržištu i može donositi informirane odluke. Poznavanje stranih jezika značajno je za ovaj posao u svim tvrtkama koje ne rade samo na hrvatskom tržištu.

 

Uvjeti rada

Voditelj marketinga radi u uredu uz često odlaženje na sastanke ili poslovna putovanja, konferencije, sajmove, promocije proizvoda i usluga i slično, uglavnom u uobičajeno radno vrijeme. Međutim, kao i kod drugih upravljačkih funkcija, prekovremeni rad i rad vikendom je čest. Voditelj marketinga se često sastaje s potencijalnim poslovnim partnerima ili predstavnicima medija. Neizbježan je rad pod velikim pritiskom, zbog vrlo promjenjivih sadržaja rada, potrebe da se brzo donose važne odluke, pojavljivanja nepredviđenih problema i neodgodivih rokova.

 

Srodna zanimanja

Marketinški stručnjak, komercijalist, savjetnik za odnose s javnošću, menadžer. 

 

Mogućnosti zapošljavanja

Voditelj marketinga potreban je u svim srednjim ili većim tvrtkama koje se bave proizvodnjom i prodajom različitih proizvoda ili usluga. Većina voditelja marketinga se primarno zaposli u marketinškim odjelima tvrtki ili raznim marketinškim agencijama i agencijama za odnose s javnošću prije nego što, nakon što steknu iskustvo i upoznaju sve detalje poslovnih procesa u tvrtkama u kojima rade, dobiju mogućnost za unapređenje na mjesto voditelja marketinga.   

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.