Voditelj odjela ljudskih potencijala/Voditeljica odjela ljudskih potencijala

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Voditelj odjela ljudskih potencijala/Voditeljica odjela ljudskih potencijala 

 

Kratak opis

Voditelj kadrovske službe nadzire funkcioniranje ukupnog kadrovskog sustava tvrtke. Surađuje s upravom u svrhu odabira kvalitetnih kadrova i optimalne iskoristivosti radnih potencijala djelatnika, osmišljava, razrađuje i predlaže kadrovsku politiku, te osigurava uvjete za njenu provedbu. Priprema metodologiju praćenja i identificira pojedince za uključivanje u postupke.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje posla voditelja kadrovske službe tvrtke potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij društvenog usmjerenja.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Opis poslova

Voditelj kadrovske službe obavlja širok spektar poslova vezanih uz izbor, raspored, praćenje i stručnu izobrazbu zaposlenika u zavisnosti od veličine i strukture organizacije. Sudjeluje u pridobivanju novih djelatnika, kako iz vanjskih izvora putem javnih natječaja, objava i oglasa u dnevnom tisku, tako i iz unutarnjih izvora u poduzeću. Mora dobro poznavati pravne propise iz područja rada, radnih osiguranja i zdravstvene zaštite. Kada se ukaže potreba za novim djelatnicima, voditelj kadrovske službe priprema oglas za radno mjesto. Pritom se rukovodi sistematizacijom i opisima radnih mjesta, kao i potrebama radnog procesa. Mora voditi računa o zahtijevanim kvalifikacijama pojedinca koji će raditi na tom radnom mjestu. Po prijavi kandidata razvrstava i odabire prispjele molbe s obzirom na uvjete natječaja. Sudjeluje u intervjuima i konačnom odabiru novog djelatnika, te brine o zakonskoj podlozi svih kadrovskih postupaka.

 

Priprema i izdaje rješenja o izmjenama i odlukama o radnom odnosu za svakog djelatnika ponaosob (rješenje o izboru, premještaju, napredovanju, pripravništvu, dužini godišnjeg odmora, prestanku radnog odnosa), te sve ugovore o zapošljavanju. Prema potrebi, djelatnike upoznaje s radnim zakonodavstvom, savjetuje ih i upozorava na određena prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa kod određenog poslodavca.

 

Jedna od zahtjevnijih zadaća je i pomoć i provedba postupaka pri smanjivanju broja zaposlenih u poduzeću ili ustanovi. Pritom surađuje s vodstvom i sindikatom organizacije. Voditelj kadrovske službe vodi kadrovsku dokumentaciju i različite evidencije (broju i izobrazbi djelatnika, radnom stažu, radnom iskustvu…), putem evidencijskih kartona ili računalnih baza. Priprema statističke analize i preglede kadrovskih resursa u poduzeću na zahtjev internih ili vanjskih korisnika. Uređuje i vodi radnu dokumentaciju za obvezno i dodatno osiguranje, kao i osiguranje od nezgode. Ujedno organizira zdravstvene preglede djelatnika i pritom surađuje s ovlaštenim liječnikom specijalistom medicine rada.

 

Aktivno sudjeluje pri uvođenju timskog rada i usklađuje rad organizacijskih jedinica u poduzeću. Priprema analize i prijedloge za obrazovanje i osposobljavanje pojedinih djelatnika i timova. Organizacijski i sadržajno sudjeluje u odabiru kadrova, kojima poduzeće pomaže pri studiju uz rad, priprema ugovore za studij, te brine o provjeravanju njihove uspješnosti. S vanjskim partnerima organizira seminare, tečajeve i osposobljavanja (uz rad i na samom radnom mjestu), koji su nužni za razvoj poduzeća i učinkovitiji rad zaposlenih. S obzirom na vrednovanje tih rezultata, priprema buduće oblike obrazovanja. Brine o obveznoj radnoj praksi učenika i studenata, kao i o stipendistima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanje stečeno kroz studij na nekom od fakulteta društvenog usmjerenja, poželjno je poznavanje stranih jezika, te poznavanje rada na računalu. Za uspješno obavljanje ovog posla potrebno je dulje iskustvo na kadrovskim poslovima. Voditelj kadrovske službe mora steći vještine vođenja sastanaka i komunikacije sa zaposlenicima, osnovne vještine pregovaranja, vještinu vođenja intervjua, te vještine javnog nastupanja i predstavljanja poduzeća. Mora redovito pratiti stručnu literaturu i usavršavati stručna znanja unutar poduzeća i izvan njega.

 

Voditelj kadrovske službe mora biti komunikativna i emocionalno stabilna osoba , široke naobrazbe. Poželjno je da bude dobro informirana, odlučna, dosljedna i strpljiva.

 

Uvjeti rada

Voditelj kadrovske službe radi uglavnom u organiziranim radnim sustavima. Radno vrijeme je propisano, uglavnom osmosatno, no po potrebi se radi i prekovremeno. Rad se odvija u uređenim uredskim prostorima, dvoranama za sastanke, katkad i u gospodarskim objektima. Pretežito se radi o manje zahtjevnom tjelesnom radu, jer se posao obavlja uglavnom sjedeći.

 

Posao se odvija djelomično nametnutim ritmom, zbog brojnih prekida (telefonski pozivi) i drugih posebnih okolnosti, jer voditelj kadrovske službe mora biti u neposrednom kontaktu sa strankama i ostalim zaposlenicima. Posao voditelja kadrovske službe može biti vrlo dinamičan, zbog čestih vremenskih rokova.

 

Srodna zanimanja

Menadžer, voditelj odjela ljudskih resursa, voditelj marketinga, ravnatelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Gotovo sva veća poduzeća i ustanove imaju razvijenu i organiziranu kadrovsku službu. Savjetnike za kadrove zapošljavaju i savjetodavne agencije koje se bave odabirom odgovarajućih kadrova.

 

Ostale informacije

Informacije o stjecanju zvanja za obavljanje ovog zanimanja (diplomirani ekonomist, diplomirani pravnik, psiholog, pedagog, sociolog), mogu se dobiti na svim fakultetima društvenog smjera.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.