Vodoinstalater/Vodoinstalaterka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vodoinstalater/Vodoinstalaterka 

 

Kratak opis

Posao vodoinstalatera je popravak, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok vode od glavnog voda do trošila.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program vodoinstalatera, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova vodoinstalatera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Vodoinstalater radi u radionici na izradi i pripremi elemenata instalacija i uređaja za ugradnju (rezanje i savijanje cijevi, narezivanje navoja na cijevima, brtvljenje spojeva u različitim uvjetima, popravak slavina i mjernih uređaja). Obavlja pripremne radove na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija (obilježavanje putova za postavljanje cijevi, izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupaonica, WC itd.), poslove montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava, dezinfekcije mreže i spajanja cjevovoda za odvod otpadne vode.

 

U radu se upoznaje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati. Utvrđuje vrstu i količinu potrebnog materijala za postavljanje instalacije, reže i savija cijevi, izrađuje navoje, te postavlja nosače, cijevi i spojnice. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod vode, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke.

 

Vrši ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada, te radi na održavanju i čišćenju vodovodnih uređaja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja vodoinstalater stječe teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova. Pored općeobrazovnih sadržaja, nastavni plan sadrži stručno teorijski dio s izbornom nastavom (tehnologija obrade i montaže, osnove tehničkog crtanja, osnove tehničke mehanike, elementi vodovodnih instalacija i protoka, tehnologija vodoinstalacija, tehnologija strojarskih instalacija), te praktični dio s tehnološkim vježbama u školskoj radionici i praktičnom nastavom u sklopu radnog procesa kod obrtnika.

 

Posao vodoinstalatera zahtijeva strpljivost, točnost, te smisao za rješavanje tehničkih problema.

Za obavljanje ovih poslova, potrebna je snažnija tjelesna građa, snažne ruke, opća tjelesna pokretljivost i spretnost, te uredan vid i sluh.

 

Uvjeti rada

Vodoinstalater najčešće radi u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorima, na novogradnjama i u nedovršenim objektima, gdje je izložen promjenama temperature, vlazi, propuhu, neugodnim mirisima (kanalizacija), te prljavštini.

 

Posao obavlja stojeći, ali se i saginje, te često mijenja položaj tijela: okreće se, penje, čuči, kleči. Često radi i na skelama i ljestvama, te povremeno i u tijesnom prostoru, gdje je potrebno biti spretan i snalažljiv.

 

Radi samostalno ili u skupini, često i u smjenama, osobito ako je zaposlen u poduzeću kao održavatelj vodovodnih uređaja.

 

Vodoinstalater u svom poslu prenosi terete, nosi ih na više katove (osobito u nedovršenim objektima), gura ih ili diže.

 

Zanimanje vodoinstalatera ne mogu obavljati osobe koje imaju strah od visine, dubine i zatvorenog prostora ili su sklone nesvjestici i vrtoglavici.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje te teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vodoinstalater se može zaposliti u industriji, obrtu, te u građevinskim i vodoprivrednim poduzećima. Ako položi majstorski ispit može otvoriti vlasiti obrt. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.