Vozač autobusa/Vozačica autobusa

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vozač autobusa/Vozačica autobusa 

 

Kratak opis

Vozač autobusa radi u poduzećima za prijevoz putnika. Njegov posao je vožnja autobusa na kraćim ili dužim relacijama.

 

Potrebno obrazovanje

U Republici Hrvatskoj ne postoji formalno obrazovanje za vozača autobusa, već se učenici mogu školovati za vozače motornih vozila, a nakon završene srednje škole usmjeravaju se u pojedina zanimanja.

 

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­vozača motornog vozila, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­vozača motornog vozila, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za ovo zanimanje pretražite  upit „vozač“.

 

Opis poslova

Vozač autobusa prevozi putnike na određenim destinacijama i u skladu s voznim redom. U prigradskom i gradskom prijevozu vozač naplaćuje vozne karte, te putnicima daje informacije o prometnim vezama i presjedanjima. Vozač autobusa zaustavlja autobus na autobusnim stanicama, te vodi brigu o tome da se svi putnici sigurno iskrcaju i ukrcaju.

 

Prilikom vožnje na većim udaljenostima ima malo postaja, te vožnja od jednog do drugog stajališta traje dugo. Zakon precizno određuje koliko sati vozač smije voziti, vozači koji voze na većim udaljenostima imaju i suvozače s kojima se izmjenjuju. Vozači odgovaraju za prtljagu putnika, te pomažu starijim ili invalidnim putnicima.

 

Neka autobusna poduzeća nude jednodnevne ili višednevne izlete, odnosno odmore u zemlji i inozemstvu. U ruralnim područjima, u suradnji sa školama, brinu za prijevoz djece od kuće do škole i natrag.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Vozač autobusa mora biti spretan u vožnji i pri upravljanju autobusom u gustom prometu i otežanim vremenskim uvjetima. U svakom trenutku mora biti pribran, te u svim situacijama ostati miran i strpljiv. Mora biti emocionalno stabilan, otporan na stres, te pouzdan, znati dobro rasporediti vrijeme i biti sposoban raditi samostalno. Važno je da voli putovanja, te da ga ne smeta rad u smjenama i kraća ili duža izbivanja od kuće.

 

Vozači koji naplaćuju vozne karte, moraju znati dobro i brzo računati. Svi vozači moraju izvrsno poznavati ceste i putove kojima voze. Vozač mora biti izdržljiv i dobroga zdravlja.

 

Također, vozač mora imati izrazito dobar vid i sluh, motoriku, zdrav koštano – skeletni sustav, te dobro opće zdravlje.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme vozača autobusa je ograničeno zakonskim odredbama prema kojima vozač autobusa ne smije voziti duže od 8 sati na dan, mora imati prekid od pola sata nakon 5 sati vožnje, te mora imati odmor od najmanje 10 sati između dva radna dana. Na dužim turama radno vrijeme je ipak duže od osam sati. Smjene se neritmično izmjenjuju, te počinju izrazito rano i završavaju izrazito kasno. Rad subotom, nedjeljom i blagdanom je uobičajen, kao i prekovremeni rad.

 

Vozači koji rade na dugim turama, mogu izbivati od kuće i dulje vrijeme. Sama vožnja može katkad biti jednolična, posebno noću. Voze u promjenjivim vremenskim uvjetima. Zanimanje vozača je rizično, jer može doći do prometne nesreće, te zbog moguće odgovornosti i krivnje, vozač može i krivično odgovarati.

 

Vozač autobusa radi uglavnom u sjedećem položaju, u relativno malom prostoru, što opterećuje kralježnicu. Stalno je izložen vibracijama.

 

Ceste po kojima vozi različite su kvalitete, gustoća prometa varira s obzirom na sate i dijelove ceste, a mijenjaju se i vremenski uvjeti i vidljivost. Vozač autobusa treba prilagoditi vožnju ovim promjenjivim uvjetima, te voziti u skladu s prometnim znakovima, pravilima i propisima.

 

Posao vozača autobusa ne mogu obavljati osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja, osobe s oštećenjima kralješnice, oboljenjima bubrega, te psihički nestabilne osobe.

 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/11, 110/12).

 

Srodna zanimanja

Vozač tramvaja, vozač teretnog i vučnog vozila

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vozači autobusa zapošljavaju se u autobusnim kompanijama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.