Vozač kamiona/Vozačica kamiona

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vozač kamiona/Vozačica kamiona 

 

Vozač kamiona/vozačica kamiona

 

Alternativni naziv: Vozač teretnog vozila/vozačica teretnog vozila

 

Kratak opis

Vozači kamiona upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu. Kamioni mogu biti veći ili manji, sa ili bez prikolice. Vozači kamiona posao obavljaju unutar gradskog područja, u međumjesnom i međunarodnom prometu.

 

Potrebno obrazovanje

U Republici Hrvatskoj ne postoji formalno obrazovanje za vozača kamiona, već se učenici mogu školovati za vozače motornih vozila, a nakon završene srednje škole usmjeravaju se u pojedina zanimanja.

 

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­vozača motornog vozila, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­vozača motornog vozila, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za ovo zanimanje pretražite upit „vozač“.

 

Opis poslova

Vozači kamiona prevoze raznovrsnu robu na unaprijed određene destinacije. Uvjeti u vožnji su različiti: gust i usporen promet, vremenske nepogode, klizava i opasna cesta, loše održavana cesta, itd. Vozači su prisiljeni prilagođavati vožnju promjenjivim uvjetima, stoga samostalno odlučuju o brzini vožnje, pretjecanju, odabiru najpovoljnije ceste za put, ako se radi o dužim relacijama. O svemu tome ovisi njihova sigurnost i sigurnost ostalih sudionika u prometu.

 

Prije početka vožnje, vozači kamiona dobivaju nalog za prijevoz tereta, provjeravaju je li teret ispravno i sigurno smješten i vode računa o njegovom iskrcaju. Na graničnim prijelazima sređuju dokumentaciju u vezi s teretom koji prevoze.

 

Vozač preuzima odgovornost za vozilo, stoga ga prije preuzimanja obvezno preventivno pregledava.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Vozač kamiona mora biti zdrava osoba u dobroj psihofizičkoj formi. Naročito su važni dobar vid i sluh, te emocionalna stabilnost osobe, jer se vozači često susreću s opasnim situacijama te moraju brzo, spremno i odgovorno reagirati. Vozač mora biti spreman pomoći sudionicima u prometnim nesrećama, što podrazumijeva dodatna znanja iz pružanja prve pomoći.

 

Posao vozača kamiona više odgovara osobama koje vole putovanja i samostalnost u radu, te kojima ne smetaju duža izbivanja od kuće.

 

Uvjeti rada

Vozač uglavnom radi u zatvorenom prostoru, tj. u kabini vozila. Zbog prirode posla ponekad radi i vani (utovar i istovar robe, carinski pregledi i sl.).

 

Vozač posao obavlja u sjedećem položaju. Poslove održavanja uglavnom obavlja izvan vozila, što ponekad podrazumijeva rad u vrlo neugodnim uvjetima (vlaga, izloženost ispušnim plinovima, kiša, snijeg itd.). Radno vrijeme vozača može biti vrlo različito. Prema propisima, vozač ne smije voziti duže od 8 sati u tijeku dana, i mora imati propisani odmor od najmanje 30 minuta nakon 5 sati vožnje. Vozač kamiona je na putu katkada i po više dana. Za to vrijeme se odmara u motelima, prenoćištima, a katkada i u kabini vozila. Duga vožnja može biti monotona, što je opasno zbog pada koncentracije i budnosti. Vožnja noću opasna je i zbog smanjene vidljivosti. Neugodna je i vožnja u otežanim vremenskim uvjetima, primjerice pri poledici i snijegu. Vozači teških teretnih vozila nosivosti preko 7 tona u pravilu imaju beneficirani radni staž.

 

Zanimanje je rizično, zbog opasnosti od prometnih nesreća gdje su moguće ljudske žrtve.

 

Rad vozača kamiona je fizički naporan, te ga ne mogu obavljati osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja, osobe s oštećenjima kralježnice, oboljenjima bubrega, te psihički nestabilne osobe.

 

Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (NN 1/11, 110/12).

 

Srodna zanimanja

Vozač autobusa, vozač taksija, vozač tramvaja

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vozači kamiona mogu se zaposliti u velikim organizacijama koje se bave prijevozom robe ili u manjim prijevozničkim kućama.

 

Vozači kamiona mogu osnovati i vlastiti autoprijevoznički obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.