Zapošljavanje

Slobodna radna mjesta

Informacije o slobodnim radnim mjestima možete dobiti na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili izravno u uredima HZZ-a.

Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nezaposleni prijavom na Hrvatski zavod za zapošljavanje stječu određena prava i mogućnosti za korištenje raznih mjera aktivne politike zapošljavanja.

Mjere za poticanje zapošljavanja

HZZ provodi niz mjera s ciljem poticanja zapošljavanja mladih osoba, starijih osoba, osoba s invaliditetom, osoba posebnih ciljnih skupina itd.

Informacije o tržištu rada - Statistika on-line

Ovdje možete naći podatke o registriranoj nezaposlenosti, broju prijavljenih i odjavljenih u evidenciji HZZ-a i broj slobodnih radnih mjesta u određenim vremenskim periodima. Informacije o zaposlenosti, nezaposlenosti i visini plaća u Republici Hrvatskoj naći ćete na portalu Slika tržišta rada.

Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku

Informacije u kojim zanimanjima i na kojim područjima ćeš lakše naći posao.

Zapošljavanje u EU

Europska unija podržava zapošljavanje građana EU-a preko državnih granica. Ovdje možete naći različite oblike podrške državljanima koji žele tražiti posao u drugim državama Europske unije.

Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ovdje ćete naći informacije o profesionalnoj rehabilitaciji osoba s invaliditetom koja obuhvaća profesionalno usmjeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.