Zastupnik osiguranja/Zastupnica osiguranja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Zastupnik osiguranja/Zastupnica osiguranja 

 

Kratak opis

Zastupnik osiguranja je osoba koju je osiguravatelj ovlastio za nuđenje i sklapanje ugovora o osiguranju.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Zastupnik osiguranja je osoba koju je osiguravatelj ovlastio za zaključivanje ugovora o osiguranju, gdje osiguravatelj može dati ovlaštenje za zaključivanje svih vrsta osiguranja ili za samo neke vrste osiguranja. Ako je dato ovlaštenje za zaključivanje samo nekih vrsta osiguranja, tada se u ovlaštenju navodi za koje vrste osiguranja je zastupnik ovlašten. Mogu prodavati jednu policu ili više različitih vrsta polica osiguranja: životno, imovinsko, zdravstveno, invalidsko, mirovinsko i rentno osiguranje.

 

Zastupnik osiguranja u svom radu obavlja prodajnu prezentaciju, koja se sastoji od uspostavljanja kontakata sa osiguranikom, definiranja potreba osiguranika, prezentiranja proizvoda i nužnih objašnjenja te samo sklapanje police osiguranja.

 

Zastupnici osiguranja prodaju pojedincima ili poduzećima police osiguranja koje im omogućuju zaštitu od raznih vrsta gubitaka. Pomažu pojedincima, obiteljima i poduzećima da izaberu policu osiguranja koja najbolje štiti njihove živote, zdravlje i imovinu. Zastupnici osiguranja pripremaju izvještaje, održavaju popise podataka i u slučaju nastanka štetnog događaja pomažu osiguravajućem društvu da isplati osiguranika.

 

Zastupnik osiguranja može raditi za određenu agenciju ili kao nezavisni zastupnik, koji radi za nekoliko osiguravajućih društava istodobno (osiguravajući brokeri). Najčešće su ekskluzivnim ugovorom vezani za određeno osiguravajuće društvo.

 

Zastupnici osiguranja sami pronalaze svoje klijente i dobivaju mnogo novih potencijalnih klijenata preporukom postojećih, te je zato važno da održavaju redovite odnose sa svojim klijentima. Stjecanje zadovoljnog kruga klijenata, koji će zastupnika preporučiti drugim potencijalnim klijentima, ključ je uspjeha u ovom poslu.

 

Posao zastupnika osiguranja ključan je za osiguravajuću kuću koju zastupa pred klijentima i u konačnici zaključuje posao na obostranu korist.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zastupnik osiguranja treba poznavati osnove osiguranja odnosno pojavu, funkciju i razvoj osiguranja, pravni okvir osiguranja, vrste osiguranja i njihova temeljna obilježja kao i načine prodaje različitih vrsta osiguranja klijentima. Mora znati bitne elemente ugovora o osiguranju te poznavati osiguravajuće tvrtke i druge financijske institucije. Zastupnici osiguranja moraju poznavati osnove prodaje, prodajni razgovor i moguće načine pregovaranja.

 

Zastupnik osiguranja mora posjedovati niz osobina koje su potrebne, da bi postao vrstan prodavač, a jedna od najvažnijih je komunikativnost i pregovaračka vještina radi uspostavljanja dobre komunikacije i odnosa s klijentima jer moraju biti kadri zadobiti klijentovo povjerenje. Zastupnici osiguranja trebaju biti otvorenog duha, samouvjereni i samoincijativni, sposobni prepoznati poslovne prilike, prilagodljivi i spremni na učenje.

 

Zastupnici osiguranja uglavnom rade bez nadzora nadređenih, stoga moraju znati dobro organizirati svoje vrijeme te preuzimati incijativu u pronalaženju novih stranaka.

 

Uvjeti rada

Zastupnici osiguranja mogu se baviti prodajom osiguranja profesionalno, kao jedinim poslom ili im taj posao može biti izvor dopunske zarade. To uvelike određuje uvjete njihova rada. Zastupnici osiguranja koji se time bave profesionalno rade u uredima, kontaktirajući s klijentima i osiguravajući informacije vezane uz police osiguranja. Međutim, većinu radnog vremena provode izvan ureda, obilazeći klijente i sklapajući poslove. Najčešće rade za minimalni iznos plaće, a glavni su im izvor dohotka provizije koje dobivaju pri sklapanju svakog posla. Uglavnom sami odlučuju o rasporedu radnog vremena i često, zbog radnog vremena svojih klijenata rade popodne i vikendom.

 

Srodna zanimanja

Agenti za prodaju nekretnina, financijski savjetnici, komercijalisti, trgovački predstavnici

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zastupnici osiguranja se mogu zaposliti u raznim osiguravajućim kućama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.