Zdravstveno-laboratorijski tehničar/Zdravstveno-laboratorijska tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Zdravstveno-laboratorijski tehničar/Zdravstveno-laboratorijska tehničarka

Kratak opis

Zdravstveno-laboratorijski tehničar uzima uzorke i provodi analize krvi, mokraće i drugog biološkog materijala.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program zdravstveno-laboratorijskog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova zdravstveno-laboratorijskog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Posao zdravstveno-laboratorijskog tehničara uključuje uzimanje uzoraka krvi, urina i drugog biološkog materijala, te pravilno preuzimanje uzoraka, npr. komadića tkiva koje posebnim postupcima uzima liječnik. Zdravstveno – laboratorijski tehničar odgovoran je za popisivanje i razvrstavanje materijala za analizu s obzirom na traženu vrstu pretrage. Većinu uzoraka potrebno je prethodno obraditi, kako bi se na njima mogle provoditi različite analize, npr. prije provođenja biokemijskih analiza nužno je krv centrifugirati, kako bi se dobio serum na kojem se vrše daljnje analize. U manjim laboratorijima i ambulantama zdravstveno laboratorijski tehničar samostalno obavlja i neke jednostavnije analize.

 

Zdravstveno-laboratorijski tehničar upoznaje bolesnike s pravilima ponašanja prije uzimanja uzorka, npr. pravilima uzimanja hrane i pića, pušenjem, mirovanjem i sl. On im daje i upute za pravilno davanje uzorka (npr. urina), odnosno sam uzima uzorke – vensku ili kapilarnu krv, slinu, bris sluznice itd.

 

Zdravstveno-laboratorijski tehničar vodi evidenciju laboratorijskog materijala i opreme, te sudjeluje u njihovoj nabavci.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja zdravstveno-laboratorijski tehničar stječe osnovna teorijska znanja iz područja medicine, laboratorijskog rada, kemije, biokemije, mikrobiologije itd. Praktična znanja uzimanja uzoraka biološkog materijala, njihove obrade i analize stječe praksom u laboratorijima zdravstvenih ustanova i na vježbama u specijaliziranim školskim kabinetima.

 

Zdravstveno-laboratorijski tehničar mora imati razvijen osjećaj za detalje jer i vrlo male razlike u kemijskom sastavu uzoraka mogu biti vrlo važne. U svom radu mora biti savjestan, odgovoran i sabran jer propusti u smislu netočnih rezultata i zamjene uzoraka mogu imati ozbiljne posljedice. Rukovanje štrcaljkama, iglama, epruvetama i drugim laboratorijskim priborom zahtijeva siguran rad rukama, šakama i prstima, što je također vrlo važno prilikom uzimanja uzoraka od pacijenata npr. prilikom vađenja krvi.

 

Zbog uporabe mikroskopa i pretraga koje zahtijevaju preciznost pri procjeni boje, veličine i oblika, zdravstveno-laboratorijski tehničari moraju imati dobar vid i razlikovati boje.

 

Uvjeti rada

Zdravstveno-laboratorijski tehničari zapošljavaju se u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda, instituta ili privatnih ambulanti. Uglavnom rade u dnevnim smjenama, no na nekim radnim mjestima dežuraju noću, vikendom i praznicima. Rade u bliskom kontaktu s bolesnicima, što podrazumijeva povećanu mogućnost zaraze. Ta opasnost još je veća, zbog svakodnevnog rukovanja s biološkim materijalom (uzorci tekućina uzeti od bolesnih osoba itd.). Prisutna je i mogućnost ozljede pri uzimanju uzorka. Stoga je potrebno poštovati upute za rad i koristiti zaštitnu opremu, npr. rukavice.

 

Posao zdravstveno-laboratorijskog tehničara ne mogu obavljati osobe s težim oštećenjima vida i nemogućnošću razlikovanja boja, osobe sa slabom motorikom ruku i prstiju, te osobe s oboljenjima imunološkog sustava.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, nedostatak njuha, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Farmaceutski tehničar, medicinska sestra

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zdravstveno-laboratorijski tehničari zapošljavaju se u laboratorijima različitih zdravstvenih ustanova – bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda, instituta ili privatnih ambulanti.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.