Zlatar/Zlatarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Zlatar/Zlatarka 

 

Kratak opis

Zlatar izrađuje, popravlja i održava nakit od plemenitih i drugih metala i minerala. Tipični zlatarski proizvodi su prsteni, lančići, broševi, naušnice, narukvice, kopče i dr. Pored toga, zlatar izrađuje različite ukrasne predmete od plemenitih metala. Zlatarske proizvode također izlaže i prodaje, te savjetuje kupce.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program zlatara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova zlatara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Zlatar izrađuje, popravlja i održava nakit od plemenitih i drugih metala, te minerala. U izradi nakita koristi se raznim postupcima ručne, strojne, kemijske i galvanske obrade. Također, ugrađuje ukrasne minerale. Izradi nakita prethodi dizajniranje. Nakit oblikuje u skladu s estetskim zahtjevima, željama naručioca i prema tehnološkim mogućnostima izvedbe.

 

Kada je nakit dizajniran, slijedi mjerenje, obilježavanje i ocrtavanje mjernim alatima te izrada jednostavnih oblika nakita ručnim postupcima, kao što su rezanje, turpijanje, piljenje, kovanje, lijevanje, zavarivanje i taljenje. Metali se nakon taljenja lijevaju u pješčane i metalne kalupe. Nakon taljenja i lijevanja određuje se legura. Izrađuju se ukrasni elementi od žice i profili nakita.

U završnoj fazi ručne obrade nakita zlatar radi finije postupke obrade, kao što su iskucavanje ili cizeliranje, graviranje, emajliranje i vezivanje kamena.

 

Površinska i kemijska dorada nakita, koja se radi zbog održavanja nakita sastoji se od postupaka odmašćivanja, čišćenja, luženja, emajliranja, pozlaćivanja, posrebrivanja, legiranja i platiniziranja. Ukoliko posjeduje odgovarajuće aparate, može primjenjivati elektrolitičke postupke zaštite. Pri tome se koriste kemikalije i razne komponente za poliranje. Zlatari moraju biti upoznati sa standardima označavanja legura.

 

Od ručnih alata upotrebljava se ručne i polužne škare, pile, turpije, čekić, ručne i strojne bušilice. Zlatar se služi raznim strojevima za tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, grebanje, piljenje, te strojevima za valjanje i izvlačenje žice. Od mjernih alata rabi se metar, obuhvatni šestar, pomično mjerilo i mikrometar.

 

Tipični poslovi popravljanja nakita uključuju povećavanje ili smanjivanje prstenja, zamjenu oštećenih dijelova, premještanje kamenčića i spajanje rastavljenih ogrlica.

 

Zlatar također prodaje svoje proizvode. Vlasnici zlatarnica izlažu najuspjelije primjerke nakita u svojim izlozima. Ljubazno razgovaraju s potencijalnim kupcima i naručiocima nakita, te pokušavaju udovoljiti njihovim zahtjevima. U manjim zlatarskim obrtima ista osoba može raditi različite poslove, dok je u većim obrtima i industrijskim pogonima posao podijeljen.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zlatar treba dobro poznavati tehnologiju zlatarske obrade i zlatarski dizajn. Mora poznavati različite materijale i tvari koje se upotrebljavaju u zlatarstvu, te rukovanje potrebnim strojevima i alatima.

Također, zlatar treba poznavati legiranje, taljenje, žarenje i temperiranje plemenitih metala.

 

Nadalje, mora ovladati osnovnim graverskim tehnikama, znati prepoznati i ispitati drago i ukrasno kamenje, te ovladati oblikovanjem nakita s draguljima. Treba znati obrađivati drago, ukrasno i sintetičko kamenje.

 

Zlatar mora imati smisao za estetsko oblikovanje predmeta.

 

Treba imati dobar vid na blizinu, mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse. Mora imati sposobnost prostornog predočavanja te osobito razvijenu ručnu spretnost, spretnost prstiju, te okulomotornu koordinaciju (sposobnost izvođenja preciznih pokreta prstima ruke uz vidnu kontrolu). Vrlo je važna točnost i urednost u radu, strpljivost, sklonost detaljnom i preciznom radu. Poželjan je bar prosječan smisao za rješavanje tehničkih problema. Zbog čestog komuniciranja s kupcima, poželjno je da je emocionalno stabilna, susretljiva i ljubazna osoba.

 

Zbog rada s velikim materijalnim vrijednostima, zlatar treba biti odgovorna osoba te mora poznavati odredbe Zakona o prometu plemenitih metala.

 

Uvjeti rada

Zlatari rade u relativno ugodnom okruženju radionice većinom u sjedećem položaju. Prostor mora biti dobro, često i vrlo jako osvijetljen i zračan. Iako posao nije fizički naporan, pažnja je usmjerena na detalje, stoga se zahtijeva velika preciznost u radu. U radu je nužan oprez zbog učestale upotrebe raznih alata. Nevješto rukovanje istima može dovesti do ozljeda. Kemikalije također mogu biti opasne, stoga je važno pridržavati se mjera zaštite u radu. Dodatno opterećenje može biti odgovornost koja proizlazi iz materijalne vrijednosti nakita i materijala od kojih su načinjeni.

 

Zapreke za obavljanje poslova zlatara su slabiji vid, nemogućnost raspoznavanja boja, teškoće izvođenja preciznih pokreta zbog oštećene grube i fine motorike, te teškoće okulomotorne koordinacije.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća te kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Graver, urar, limar, bravar, draguljar, bižuterist, filigranist

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zlatari se mogu zaposliti u zlatarskim radionicama i obrtima. Ako polože majstorski ispit mogu otvoriti vlastiti obrt.

 

Postoji mogućnost zapošljavanja zlatara u industrijskom obrtu, no njih je relativno malo.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.