Zubotehničar/Zubotehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Zubotehničar/Zubotehničarka 

 

Kratak opis

Zubotehničar izrađuje i popravlja sve vrste mobilnih (pomičnih) i fiksnih (nepomičnih) nadomjestaka i pomagala u stomatologiji. Zubna pomagala izrađuje na temelju otisaka i uputa liječnika stomatologa.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program zubotehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova zubotehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Zubotehničar samostalno izrađuje fiksne i mobilne protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove, potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuje i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čeljusti, poboljšanju pacijentova izgleda i sprječavanju teškoća i neugodnosti u kasnijem razdoblju života.

 

Surađuje sa stomatologom koji uzima otisak zubala, te prema otisku izrađuje model nadomjeska ili proteze. Model služi za izradu kalupa za protetsku konstrukciju, tj. nadomjestak ili protezu. Konačan rezultat je fiksno (nepomično) ili mobilno (pomično) protetsko pomagalo koje će biti maksimalno funkcionalno, ali i zadovoljavati estetske standarde, tj. oblikom i bojom se uklapati u pacijentov izgled i oponašati prirodni izgled zubi.

 

Zubotehničar koristi široku paletu materijala, kao što su keramika, zlato, plastika, metal, različite slitine, gips za izradu modela, vosak i dr. Pri tom primjenjuje različite postupke mehaničke i kemijske obrade: savijanje, brušenje, poliranje, lijevanje, lemljenje i dr., te različite alate, uređaje i instrumente: čekiće, noževe, škare, preše, plamenike, brusilice, instrumente za poliranje i sl.

Zubotehničar koji se specijalizirao za maksilofacijalne radove (rekonstrukcija dijelova čeljusti i lica), zaposlen je u bolnici i radi pod neposrednim nadzorom zubnog kirurga. Bavi se oblikovanjem i izradom protetičkih pomagala za obnavljanje pacijentova lica koje je bilo ozlijeđeno ili podvrgnuto većim kirurškim zahvatima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zubotehničar mora detaljno poznavati sva svojstva i načine upotrebe materijala koji se koriste u zubotehnici, kao i uporabu zubotehničkih alata, instrumenata i uređaja, te steći znanja i vještine potrebne za izradu protetskih nadomjestaka. Mora poznavati osnove anatomije, fiziologije, stomatološke anatomije i mikrobiologije, poznavati pravila o zaštiti na radu, te znati koristiti zaštitnu opremu (rukavice, naočale i dr.).

 

Zubotehničar u radu objedinjuje tehničku vještinu i osjećaj za estetiku. Mora imati dobar vid na blizinu, dobru okulomotornu koordinaciju, spretnost ruku i prstiju, te sposobnost percepcije i prostornog predočavanja. Spretnost ruku i prstiju je u njegovom radu toliko važna da se ispituje prije upisa u odgovarajuću školu. Treba biti kreativan kako bi različite tehnike prilagodio pojedinom pacijentu, te izrazito strpljiv. Poželjno je da bude osoba kojoj neće smetati dugotrajan samostalan rad.

 

Usko surađuje sa stomatologom, pa mora imati sklonost k timskom radu.

 

Uvjeti rada

Zubotehničar radi u zatvorenom prostoru, u povoljnim mikroklimatskim uvjetima, najčešće sjedeći, no dio poslova obavlja i u stojećem položaju. Zbog vrlo preciznog rada radni prostori su dodatno osvijetljeni, ali katkad u njima vlada buka (brušenje, poliranje i dr.), povišena temperatura i isparavanja kemijskih sredstava (npr. kiselina).

 

Koristi ručne alate, ali i strojeve za zavarivanje, brušenje i poliranje. Pri radu s takvim strojevima, nastaje prašina koja može prouzročiti teškoće onima koji imaju alergijske reakcije ili respiratorne smetnje (astma, kronični bronhitis i sl.).

 

Zbog izuzetnih zahtjeva za spretnošću ruku i preciznošću u radu, ovo zanimanje nije povoljno za osobe s invaliditetom ruku, lošim vidom na blizinu koji nije moguće korigirati, ili osobe koje ne razlikuju boje (daltonizam).

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i govora koje znatno utječe na komunikaciju, kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, oštećena fina motorika šake i prstiju, teža oštećenja kože na šakama i podlakticama te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Zubni asistent

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zubotehničari se zapošljavaju u privatnom i javnom sektoru: u zubotehničkim laboratorijima pri bolnicama, domovima zdravlja i stomatološkim ordinacijama, te mogu otvoriti vlastiti zubotehnički laboratorij uz odobrenje Ministarstva zdravstva.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.