Akviziter/Akviziterka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Akviziter/Akviziterka 

 

 

Kratak opis

Akviziter prodaje proizvode svog poduzeća putem prezentacija koje organizira za potencijale kupce.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova akvizitera nije previđena neka posebna formalna naobrazba. Dodatno osposobljavanje za obavljanje ovoga posla stječe se putem raznih seminara, tečajeva i sl., koje organiziraju poduzeća koja se bave takvim načinom prodaje svojih proizvoda, tj. usluga. Stoga akviziteri često posjeduju vrlo različite stupnjeve obrazovanja, ali je u svim slučajevima potrebno dodatno osposobljavanje i usavršavanje.

 

Opis poslova

Osnovna karakteristika akviziterskog posla je ta što oni samostalno pronalaze potencijalne kupce i nastoje ih zainteresirati za proizvod putem pažljivo pripremljenih prezentacija. Posao akvizitera sastoji se od više faza, a osnovni cilj je realizacija prodaje. Posao akvizitera počinje pronalaženjem i dogovorom o održavanju prezentacije u obiteljskim domovima potencijalnih kupaca. Potencijalne kupce akviziteri pronalaze u krugovima svojih prijatelja, poznanika, gostiju na ranije organiziranim prezentacijama i sl. Nakon dogovorene prezentacije, akviziteri pripremaju sve važne elemente prezentacije. Pri tome se moraju pridržavati pravila koja su postavljena u kompaniji za koju rade, kao npr. broj gostiju na prezentaciji, način plaćanja, popusti na pojedine proizvode i sl. Prije početka prezentacije, akviziteri se s domaćinom dogovaraju oko pripreme prezentacije. Tijekom same prezentacije, akviziteri opisuju svaki proizvod iz pripremljene kolekcije, pružajući slušateljima informacije o različitim tehničkim detaljima, načinima uporabe proizvoda, njihovom održavanju i sl. Također, odgovaraju na upite koje postavljaju potencijalni kupci. Najčešće se radi o proizvodima preparativne i dekorativne kozmetike, kućnim potrepštinama i aparatima, posuđu i sl. Akviziteri obično moraju proći kraće seminare na kojima stječu znanja o tome kako uspostaviti kontakt s potencijalnim kupcima, kako što bolje predstaviti proizvod, koje su prednosti proizvoda, odnosno što kupac dobiva njegovom kupnjom i sl. To zahtijeva raspolaganje velikim brojem informacija o proizvodima koji se prodaju, ali i neposredno iskustvo u njihovu korištenju i održavanju.

 

Sam tijek izvođenja prezentacije obično se izvodi u tri etape: priprema prezentacije, izvođenje i rezultati. Rezultati prezentacije su potpisani ugovori o kupnji prezentiranih proizvoda i dogovor s nekim od kupaca o organizaciji sljedeće prezentacije u njegovom domu. Obično na kraju prezentacije, domaćin dobiva nagradu, čija vrijednost ovisi o količini naručenih proizvoda odnosno o ukupnom novčanom iznosu za naručene proizvode. Ostali gosti, bez obzirana to jesu li ugovorili kupnju, dobivaju priručnike u kojima su prezentirani proizvodi i navedene njihove cijene.

 

Akviziteri potom prate prodaju i dostavu naručenih proizvoda. U određenim vremenskim razmacima obvezni su prisustvovati sastancima, na kojima se analizira kvaliteta rada svakog akvizitera i raspravlja o metodama povećanja prodaje.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za uspješno obavljanje zanimanja akvizitera potrebno je stručno teoretsko znanje o trgovačkom poslovanju, tehnologiji trgovine, poslovnom informacijskom sustavu, cjelovitom prodajnom procesu od preuzimanja do dostave proizvoda, rješavanju reklamacija, kao i o psihologiji prodaje.

Kako ne postoji specifična naobrazba za obavljanje poslova akvizitera, naglasak je na sposobnostima i vještinama koje posjeduju, a potrebna znanja stječu kroz seminare i tečajeve koje organizira društvo za koje rade. Budući da njihov posao pretpostavlja terenski rad, akviziteri moraju imati položen vozački ispit B kategorije i vlastiti automobil.

 

Akviziter prije svega mora biti vrlo komunikativan, a njegov govor razgovijetan, jasan i ugodan. Također, mora vladati tehnikom vođenja razgovora i biti jako fleksibilan u situacijama nekih negativnih iskustava potencijalnih kupaca s vrstom prezentiranih proizvoda te nastojati uvjeriti kupce u kvalitetu proizvoda i korist koju dobivaju njihovom kupnjom. Vrlo značajne osobine za obavljanje poslova akvizitera su strpljivost, upornost i, prije svega, izvrsna organiziranost.

 

Akviziteri moraju općenito imati dobro zdravlje, budući da veliki dio radnog vremena provode na putu. Također je vrlo važno da su ugodne i uredne vanjštine, te da u cijelosti odaju dojam pouzdane i profesionalne osobe.

 

Uvjeti rada

Najveći dio svoga vremena akviziteri provode na terenu. Najčešće su već u radnom odnosu, a ovaj  im posao predstavlja samo dodatni izvor zarade. Izuzetak su akviziteri koji su se dokazali i postali jako uspješni u tom poslu, te osim uobičajenog akviziterskog posla, imaju zadatak obučavati, nadgledati i analizirati rad ostalih akvizitera.

 

Najčešće su plaćeni prema unaprijed dogovorenom postotku od ostvarene prodaje, a često su i dodatno stimulirani dobivajući besplatno proizvode koje prodaju.

 

Radno vrijeme akviziteri samostalno organiziraju, ali postoje pravila društva o broju prezentacija koje moraju održati tjedno, mjesečno ili u dužim vremenskim razdobljima.

 

Posao akvizitera ne mogu obavljati osobe lošijeg općeg zdravstvenog stanja, ni osobe s teškoćama sluha i glasovno – govorne komunikacije niti emocionalno nestabilne osobe s teškoćama uspostavljanja socijalnih odnosa.

 

Srodna zanimanja

Trgovački predstavnik, komercijalist, agent osiguranja i prodavač

 

Mogućnosti zapošljavanja

Akviziteri se mogu zapošljavati u svim malim, srednjim i velikim poduzećima koja se bave ovakvim načinom prodaje, gdje potencijalni kupac proizvoda koji se prodaje ne dolazi sam do prodajnih mjesta.

 

Ostale informacije

Raspitajte se u poduzećima koja se bave ovim načinom prodaje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.