Andragog/Andragoginja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Andragog/Andragoginja 

 

Kratak opis

Andragog organizira i vodi različite odgojno-obrazovne procese i program obrazovanja odraslih. Vodi brigu o osobnom i stručnom razvoju zaposlenih i izrađuje obrazovne planove.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova andragoga potrebno je završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pedagogije.

 

U Republici Hrvatskoj se pedagogija može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Andragog organizira i vodi odgojno-obrazovne procese i obrazovanje odraslih u različitim oblicima. Stručnjaci specijalizirani za andragogiju rade u ustanovama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih, zatvorima, itd. Kao animator ili djelatnik u razvoju andragog sudjeluje u timovima i savjetničkim službama te institutima za planiranje društvenog i kulturnog razvoja na lokalnoj ili nacionalnoj razini.

 

Može organizirati i voditi različite oblike obrazovanja odraslih. Andragog odabire odgovarajuće metode i tehnike učenja, koje vode do željenog cilja. Izrađuje program osobne i stručne resocijalizacije te obrazovni program u kaznenim ustanovama. Osposobljen je za javno informiranje i osvješćivanje, pa se može zaposliti i u medijima. Puno vremena provodi na sastancima, seminarima i predavanjima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Andragog mora imati sklonost za rad s ljudima. Sposobnost kvalitetnog planiranja, prikupljanja relevantnih informacija, objektivnost i odgovornost važne su osobine za kvalitetan rad. Zbog čestog izvještavanja, informiranja i držanja predavanja, važna je lakoća usmenog i pismenog izražavanja te prezentacijske vještine.

 

Radna mjesta na kojima se andragog može zaposliti zahtijevaju i znanje stranih jezika, poznavanje rada na računalu i administrativnih vještina.

 

Uvjeti rada

Voditelj obrazovanja obavlja administrativne poslove u uredu i ostale aktivnosti koje zahtjevaju neposrednu komunikaciju i puno kretanja među ljudima. Andragog mora pratiti ponude obrazovanja, sam se obrazovati i obilaziti odgovarajuće ustanove koje se bave obrazovanjem. Ritam rada se neprestano mijenja. Rad je samostalan, u timu, s drugim ljudima, a puno je i kontakata sa suradnicima i strankama.

 

Neke djelatnosti, npr. odabir između potreba i plana obrazovanja, zgusnute su u određenom razdoblju. Zato je preostalo mirnije razdoblje prikladno za druge aktivnosti. Uz odgovarajuću organizaciju, ritam posla je ravnomjerniji.

 

Srodna zanimanja

Pedagog, učitelj u osnovnoj školi, nastavnik u srednjoj školi, psiholog, socijalni radnik.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Andragozi se mogu zaposliti u svim ustanovama koje se bave obrazovanjem odraslih. Rade također i u zatvorima, domovima umirovljenika i slično. Organizatori ili voditelji obrazovanja i stručnog razvoja zapošljavaju se u raznim institutima, poduzećima i upravama. Andragog ima i mogućnost otvaranja posebnih obrazovnih ustanova za odrasle.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.