Aranžer prostora/Aranžerka prostora

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Aranžer prostora/Aranžerka prostora

 

Kratak opis

Aranžer prostora umjetnički oblikuje reklamno – prodajne prostore, koristeći se različitim elementima kao što su fotografije, natpisi, dekorativni predmeti i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program aranžersko-scenografskog dizajnera, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova Aranžera prostora, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini na studijskim programima u području likovne umjetnosti, arhitekture i dizajna. 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  

 

Opis poslova

Aranžer prostora u prvoj fazi rada izrađuje idejnu skicu o konačnom izgledu izloga ili štanda. Prema temeljnoj ideji izrađuje skicu u boji i maketu na kojoj se vidi konačan izgled prostora sa svim elementima. Ukrasni elementi, koji su sastavni dijelovi izloga ili štanda, izrađuju se od različitih materijala poput drva, gipsa, papira, žice, tkanine i sl. Ti elementi mogu biti konkretnih ili apstraktnih oblika, obojeni ili ne, ovisno o ideji aranžera, okruženju ili željama naručitelja.

 

Aranžer prostora oblikuje i popratne tekstove i informacije o proizvodima te ih potom obrađuje pomoću računala ili ručno. Također, oblikuje i izrađuje cijene proizvoda. O svojim zamislima dogovara se s naručiteljem usluga, voditeljem marketinga ili direktorom poduzeća za koje obavlja aranžerske usluge.

 

Nadalje, aranžer prostora oblikuje letke, plakate, oglase, transparente, prodajne kataloge i ambalažu. Surađuje sa službom za marketing ili sa službom za unapređenje prodaje na usklađivanju planova promotivnih akcija, surađuje s medijima, tiskarama i fotografskim studijima.

 

Aranžer prostora projektira jednostavnije dijelove opreme za prodajne prostore, elemente za izložbene površine, izložbene panoe i vitrine. Izrađuje nacrte za preuređenje trgovina i osvjetljenje prodajnih i izložbenih prostora, a ponekad aranžira i cvijeće.

 

Također, aranžer prostora izrađuje financijske planove za svoje područje rada, traži najbolje ponude za izvođenje radova koji su povezani s navedenim poslovima, i nadzire izvođenja radova u skladu sa svojim idejama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Aranžeri prostora moraju biti talentirani za crtanje, slikanje i modeliranje. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja stječu znanja s područja dekorativnog oblikovanja, projektiranja, crtanja, slikanja, tehnologije materijala i scenografije. Također stječu znanja s područja plošnog i plastičnog oblikovanja, znanja iz povijesti umjetnosti, povijesti pisma, praktičnog aranžiranja te fotografiranja i računarstva.

 

Aranžer prostora se mora upoznati s tehnikama drugih zanimanja, čiji su mu proizvodi potrebni za ostvarenje njegovih zamisli (stolarstvo, ličenje, izrada metalnih i keramičkih artikala, papirnati proizvodi, tiskarstvo, snimanje promotivnih filmova i zvučnih poruka).

 

Aranžer prostora mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja boja i svjetlina, odličnu motoriku odnosno spretnost, preciznost i usklađenost pokreta, sposobnost snalaženja u prostoru i predočavanje prostornih odnosa. Potrebno je imati smisao za estetiku, pratiti trendove, biti izrazito kreativan i uvijek pronalaziti nova i zanimljiva idejna rješenja za privlačenje interesa kupaca i povećanje prodaje reklamiranih proizvoda. Aranžer treba u svom radu biti sistematičan, strpljiv i vrlo pedantan.

 

Uvjeti rada

Aranžer prostora radi u različitim položajima, ovisno o zahtjevima zadatka koji je pred njim. Ovisno o narudžbi i vremenskim rokovima, posao se obavlja danju, a katkad i noću, nedjeljom i praznikom. U radu može biti izložen različitim vremenskim prilikama.

 

U velikim poduzećima, aranžer prostora je najčešće dio marketinškog tima koji radi u posebno opremljenim ateljeima, dok ostali aranžeri poslove pripreme elemenata koji čine dio scenografije prostora pripremaju kod kuće ili u malim studijima.

 

Aranžeri prostora često rade u prostorima u kojima je prisutan intenzivan miris boja, ljepila, prašina i sl., stoga ovaj posao ne mogu obavljati osobe koje imaju probleme dišnog sustava, kožne bolesti ili sklonost alergijskim reakcijama. Također, i osobe s težim oštećenjem vida, motorike, opipa, lošijeg općeg zdravstvenog stanja, posebno koštano – mišićnog sustava, ne mogu obavljati poslove aranžer prostora.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, utvrđena alergija na profesionalne alergene i kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Grafički dizajner, modni dizajner, keramičar, fotograf, slikar, aranžer interijera cvijećem. 

 

Mogućnosti zapošljavanja

Aranžeri se mogu zapošljavati u velikim poduzećima koji imaju timove stručnjaka za marketing i prodaju, međutim mogu imati i vlastito poduzeće koje se bavi pružanjem usluga aranžiranja različitim poduzećima prilikom poslovnih događanja, cvjećarnicama, hotelima, restoranima, i sl.

 

Ostale informacije

Nakon završetka bilo koje srednje škole, osobe koje to žele, mogu završiti tečaj osposobljavanja za zanimanje aranžera cvijeća. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.