Autoelektričar/Autoelektričarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Autoelektričar/Autoelektričarka 

 

Kratak opis

Autoelektričar održava, popravlja, zamjenjuje i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Proizvodi i održava električnu opremu za motore i cestovna vozila te akumulatore.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­autoelektričara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova autoelektričara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Autoelektričar obavlja montažne, servisne i poslove održavanja na električnim uređajima i opremi cestovnih vozila i radnih strojeva. Popravlja kvarove pri radu, odnosno traži uzroke kvara te ih otklanja. Posao se uglavnom odvija u servisnim radionicama ili u slučaju intervencija - na terenu, pri čemu autoelektričar upotrebljava alat i opremu za mjerenje i ispitivanje. Osobito je važna suvremena oprema za elektroniku u vozilima.

 

Poslovi autoelektričara se razlikuju po svojoj složenosti.

 

Najjednostavniji poslovi su kontrola i dopuna elektrolita u akumulatoru, promjena i ugradnja akumulatora, kontrola njegovih priključaka, zamjena i podešavanje svjetlosnih tijela (žarulja u farovima, stražnjim svjetlima, žmigavcima) i sl. Autoelektričari popravljaju i održavaju sustave za paljenje goriva, brisanje, pranje i sušenje stakla, ugrađuju i popravljaju uređaje za zaštitu od provale, radioprijemnike i druge komunikacijske uređaje.

 

U zahtjevnije poslove ubrajamo: popravljanje kvarova i obnovu agregata, izradu raznih elektroinstalacija na vozilima, montažu dodatne opreme, kontrolu rada uređaja i sklopova uz pomoć mjernog instrumenta.

 

Najzahtjevnije je traženje kvarova pomoću elektronskih mjernih instrumenata, pri čemu autoelektričar upotrebljava naprave za testiranje elektronskih elemenata i struktura koji imaju vrlo osjetljive mikroprocesorske veze.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Temeljno znanje autoelektričara je znanje o radu vozila kao cjeline te o radu i funkciji pojedinačnih električnih i elektroničkih dijelova vozila. Autoelektričar mora usvojiti znanja iz područja autoelektrike, primjerice poznavanje električnih agregata i sklopova, električnih instalacija na vozilima, kao i međusobnu povezanost električnih i mehaničkih sklopova.

 

Također, mora poznavati način rada elektronskih sustava, signale u tim sustavima, njihovo mjerenje i značenje rezultata pri mjerenju, što je vrlo važno pri otkrivanju kvarova. Mora znati locirati mjesto kvara, obavljati montažu i demontažu te popraviti električne agregate i instalacije.

Vrlo je važno da je osposobljen za upotrebu električnih i elektronskih shema, mjerne i posebne ispitne opreme. Često je dodatno osposobljen za određenu vrstu odnosno tip vozila.

 

Autoelektričar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Nadalje, posao zahtijeva dobru motoriku i preciznost, spretnost ruku i prstiju, te dobru koordinaciju pokreta. Važna je i spretnost pri uporabi alata i naprava u servisima, s naglaskom na pravilnu i sigurnu uporabu pri samostalnom radu.

 

Uvjeti rada

Autoelektričar uglavnom radi u servisnim radionicama u kojima može biti prašine, ispušnih plinova i isparavanja ulja. U pravilu nije potrebno nositi zaštitna sredstva protiv buke, a pri obavljanju poslova nema velikih temperaturnih razlika.

 

Potrebna je pažljivost i uporaba zaštitnih sredstava pri rukovanju akumulatorom (zamjena, dolijevanje elektrolita), jer je elektrolit opasna kiselina.

 

Za vrijeme obavljanja posla, tijelo je u različitim položajima, ali uglavnom nema dizanja teških tereta.

 

Hitne intervencije na otvorenom (na primjer uklanjanje kvarova, zbog kojih je vozilo ostalo na cesti) uglavnom su kraći zahvati, dok se duži i zahtjevniji radovi obavljaju u servisima.

 

Posao autoelektričara ne mogu obavljati osobe koje imaju poteškoće vida, kao i poteškoće prepoznavanja i razlikovanja boja, te slabu pokretljivost tijela. Pojačano znojenje dlanova smetnja je u radu s elektroničkim komponentama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida na blizinu, neraspoznavanje boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Elektromehaničar, elektroinstalater, automehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Autoelektričari se mogu zapošljavati u servisima i radionicama za popravak i održavanje automobila. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom, mogu otvoriti  vlastiti autoelektričarski obrt.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o polaganju majstorskog ispita nalaze se na Internet stranici Hrvatske obrtničke komore.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.