Autolakirer/Autolakirerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Autolakirer/Autolakirerica 

 

Kratak opis

Autolakirer radi na poslovima zaštite, lakiranja i emajliranja proizvoda, kao što su automobili, metalni namještaj, različita kućišta i drugo.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­autolakirera potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova autolakirera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Autolakirer radi na poslovima pripreme različitih podloga za bojanje (drvene, plastične, metalne), zatim nanosi boju ili lak koje nakon sušenja brusi i polira. Podlogu priprema različitim postupcima (struganjem stare boje, brušenjem, čišćenjem, kitanjem, izravnavanjem i dr.), a boje i lakove nanosi uranjanjem ili pomoću različitih kistova, četki i prskalica. Osim različitih vrsta boja i lakova, često upotrebljava različite kemikalije i otapala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata, te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi.

 

Obavljanje poslova autolakirera zahtijeva dobru opću tjelesnu spretnost, dobar vid i izvrsno razlikovanje boja.

 

Uvjeti rada

Autolakirer radi u zatvorenom prostoru, s kemikalijama i lako isparljivim tvarima pa se mora strogo pridržavati propisa i uputa zaštite na radu.

 

Tijekom rada nosi zaštitnu radnu odjeću, kapu i masku, kako bi se zaštitio od štetnog utjecaja boja, lakova i kemikalija.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje boja, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela i utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Ličilac-lakirer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Autolakirer se najčešće zapošljava u autoremontnim radionicama, ali se može zaposliti i u automobilskoj industriji, brodogradnji i u zanatskim radionicama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.