Autolimar/Autolimarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Autolimar/Autolimarica 

 

Kratak opis

Autolimar popravlja, montira, demontira, a ponekad i izrađuje dijelove automobilskih okvira, karoserija i dijelova nadgradnje osobnih vozila, teretnih vozila, autobusa, prikolica i dr.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­autolimara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova autolimara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima možete, dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Rad autolimara razlikuje se s obzirom na to, je li zaposlen u automobilskoj industriji, tj. proizvodnji ili u servisnoj djelatnosti.

 

U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi, montaži, ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. Na okvir karoserije, izrađenog od profilnog željeza, čelika ili aluminija, autolimar montira odgovarajuće limove, koje je prethodno oblikovao na prešama ili, u posljednje vrijeme rjeđe, ručnim otkivanjem. Dijelove karoserije međusobno spaja odnosno pričvršćuje na okvir vijcima, zakovicama, točkastim i autogenim zavarivanjem.

 

U servisnim djelatnostima, što je u Hrvatskoj mnogo češće od rada u proizvodnji karoserijskih dijelova, autolimar se bavi održavanjem okvira vozila, rastavljanjem, sastavljanjem i ispitivanjem automobilskih dijelova. Autolimari u servisima popravljaju oštećene dijelove automobilskih karoserija ili ih zamjenjuju novima. Pri izradi novih karoserija pripremaju lim za karoseriju, ocrtavaju ga, kroje, režu i oblikuju u toplom i hladnom stanju, spajaju zavarivanjem te naknadno obrađuju i zaštićuju. Spajaju elemente karoserije na vozilu. Osim karoserija, popravljaju, izrađuju i zamjenjuju rubnike, blatobrane, pragove i ispušne cijevi. Demontiraju vrata branika, poklopca motora i prtljažnika. Dijelove auta mehanički čiste, izrezuju trule dijelove, ravnaju utisnute dijelove u vrućem i hladnom stanju. Pripremaju karoseriju za veće radove, ravnaju i rastežu karoseriju mehaničkim i hidrauličkim rastezačima te mjere pri rastezanju. Vrše ručnu i strojnu obradbu, fino poravnavanje i brušenje. Oni također održavaju i priključuju noseće dijelove prikolica te vrše zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Autolimaru su potrebna stručna znanja i vještine, kako bi svoj posao mogao učinkovito i kvalitetno obavljati.

 

To znači da autolimar mora znati pročitati tehničku dokumentaciju, izraditi radni plan, poznavati nacrtnu geometriju (skiciranje i crtanje plašteva i krojeva, te skiciranje i čitanje funkcionalnih shema električnih, pneumatskih i hidrauličkih sklopova na vozilu), osnove kalkulacija i računalstva,  tehnologiju i obradu materijala koje koristi u svom radu. U radu se služe različitim aparatima: toplinskim rezačima metala, hidrauličnim dizalicama, pneumatskim čekićima i ručnim alatima. Rabe i pomična mjerila, mjerne alate i alate za stezanje, a služe se i skicama iz tehničkih priručnika. Autolimari moraju poznavati osnovnu građu i funkcije strojeva i uređaja za obradu i montažu, uređaje za podizanje vozila, za električna, hidraulička i pneumatska mjerenja te specijalne alate i uređaje za popravke mehaničkih oštećenja na dijelovima vozila.

 

Autolimar usvaja znanja iz područja sigurnosti na radu s naglaskom na rad s materijalima od metala. Također mora znati upotrebljavati sredstva i opremu  za osobnu i tehničku zaštitu.

 

Autolimar svoj posao obavlja odgovorno, dosljedno, temeljito i u skladu s propisima. Nužno je snalaženje u dokumentaciji, jer vraćanje automobila u prvobitni oblik zahtijeva precizno praćenje crteža i uputa iz tehničkih priručnika.

 

Autolimaru su potrebne zdrave ruke i dobar vid, jer njegov posao zahtijeva pažljivo razlikovanje sitnijih detalja, veliku preciznost i spretnost, te smisao za mehanički rad. Neophodna je i sposobnost prostornog predočavanja skiciranih predmeta. Poželjno je dobro zdravlje i tjelesna izdržljivost.

 

Uvjeti rada

Autolimar radi u zatvorenim prostorijama, u različitim položajima tijela, izložen je buci, prljavštini i prašini, a često i štetnim plinovima. Posao je fizički naporan, a moguće su i različite ozljede. Zbog opasnosti od ozljeda važno je pridržavanje propisa o zaštiti na radu.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog, kronični poremećaji dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže i  kronični poremećaji kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Limar, automehaničar, autolakirer, autoelektričar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje je moguće u autolimarskim radionicama i servisima. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom mogu otvoriti vlastiti autolakirerski obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.