Automehaničar/Automehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Automehaničar/Automehaničarka 

 

Kratak opis

Automehaničar održava i popravlja motorna vozila u servisnim i remontnim radionicama, u servisima proizvođača automobila i u obrtničkim radionicama.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­automehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova automehaničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila.

 

Pri redovitom održavanju vozila, automehaničar se rukovodi uputama proizvođača. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

 

Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najprije mora ustanoviti njihov uzrok, a potom odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne sklopove vozila. Kvar popravlja zamjenom potrošenog dijela ili popravljanjem pokvarenog mehanizma.

 

Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedinačne dijelove, pregledati njihovu uporabljivost te popraviti ili zamijeniti potrošene dijelove. Po konačnom popravku i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad sklopova.

 

U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizira za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim automobilskim sklopovima, npr. pogonskim agregatom, sustavima za kočenje, mjenjačima, podvozjem i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Automehaničar mora poznavati tehnologiju automehanike, što uključuje i znanja iz područja elemenata strojeva, osobito motora s unutrašnjim sagorijevanjem, elektrotehnike i elektronike, hidraulike i pneumatike.

 

Automehaničar mora poznavati tehničku dokumentaciju, osnove tehničkog crtanja, tehničkog dimenzioniranja, osnove tehnologije materijala i sl. Mora steći znanja iz mjerenja fizikalnih veličina, sagorijevanja goriva i regulacije automobilskih sustava.

 

Automehaničar mora poznavati osnove termodinamike, elektronike i računalstva, ekologije i sigurnosti na radu, te protupožarne zaštite.

 

Mora biti vješt u praktičnom radu, snalažljiv i sposoban prosuđivati nastale situacije, te poduzimati promišljene korake.

 

Mora imati smisao za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema, što je osobito važno pri donošenju odluka o popravku različitih dijelova automobilskih motora i različitih mehanizama. Automehaničar mora imati spretne ruke za montažu i demontažu ponekad i teže dostupnih dijelova vozila, mora imati normalan vid i razlikovati boje i mirise.

 

Svoj posao automehaničar treba obavljati odgovorno, dosljedno i točno prema propisima, jer nemaran i nestručan rad može lako biti uzrok štete ili nesreće.

 

Uvjeti rada

Automehaničar uglavnom radi u zatvorenim prostorijama, u stojećem položaju, a često i u drugim položajima. U radu je često izložen neugodnim mirisima i štetnim plinovima, prljavštinom i otpadnim produktima. Katkad obavlja posao na povišenim mjestima ili u kanalima. Radi samostalno ili u timu, često u smjenama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Mehaničar poljoprivrednih strojeva, brodomehaničar, zrakoplovni mehaničar, autoelektričar, autolimar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje je moguće u automehaničarskim radionicama i servisima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.