Automehatroničar/Automehatroničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Automehatroničar/Automehatroničarka 

 

Kratak opis

Automehatroničar objedinjuje poslove automehaničara i autoelektričara. Automehatroničar održava, servisira i popravlja mehaničke, električne i elektronske sustave na vozilu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­automehatroničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova automehatroničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Opis poslova

Automehatroničar obavlja prijam vozila, postavlja dijagnozu i vrši popravak vozila ili po potrebi vozilo upućuje specijaliziranim stručnjacima, uzimajući u obzir sve uzročno-posljedične veze pojedinih radova u cilju kvalitetnog uklanjanja neispravnosti na vozilu.

 

Automehatroničar mora poznavati tehnologiju automehanike, način rada mehaničkih, električnih i elektronskih sustava na vozilu te rukovanje modernom dijagnostičkom opremom.

 

Glavni poslovi automehatroničara su tekuće održavanje, popravci pojedinih sklopova i generalni remont vozila.

 

Pri tekućem održavanju, automehatroničar zamjenjuje odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, kontrolira elektroinstalacije, mijenja i podešava svjetlosna tijela te mijenja istrošene dijelove.

 

Kada se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehatroničar mora najprije ustanoviti uzrok, zatim odgovarajućim alatima rastavlja sklopove vozila, te popravlja kvar ili zamjenom neispravnog dijela ili popravljanjem neispravnog mehanizma.

 

Pri generalnim remontima, automehatroničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedine dijelove, ispitati i procijeniti njihovu upotrebljivost, te popraviti ili zamijeniti istrošene dijelove.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za popravak i održavanje modernih vozila nije više dostatno poznavanje mehaničkih sklopova i klasičnog sustava paljenja, već je potrebno opsežno poznavanje kako mehaničkih, tako i električnih i elektronskih sustava na vozilu te rukovanje modernom dijagnostičkom opremom. Automehatroničari trebaju znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima za motorna vozila; znati samostalno koristiti računala u struci; znati planirati postupke i tijek rada, uporabu alata, materijala i komponenti; znati primijeniti postupke obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima; poznavati načela električnog mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja, upoznati organizaciju i radne procese autoradionice; rastaviti i sastaviti uređaje i dijelove sustava prilikom održavanja motornih vozila; poznavati i primijeniti postupke ispitivanja, otkrivanja, podešavanja, spajanja i otklanjanja pogrešaka mehaničkih, hidrauličnih, pneumatskih, električnih i elektronskih uređaja i sustava motornih vozila; razumjeti principe rada dijelova motora, transmisije, kočionih i upravljačkih sustava te sustava za ovjes; upoznati osnove održavanja karoserije vozila, razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i pridržavanja uputa proizvođača motornog vozila; osposobiti se za samostalnu uporabu literature i samostalno usavršavanje u struci i zanimanju; kulturno i uljudno ophoditi se sa strankama.

 

Osim stručnih znanja, automehatroničari moraju imati dobar vid i sluh te sposobnost razlikovanja boja. Razvijena motorika ruku i prstiju te preciznost i staloženost pri obavljanju posla, važni su u radu automehatroničara.

 

Uvjeti rada

Automehatroničari uglavnom rade u zatvorenom prostoru, stojeći, a često i u drugim položajima. U radu su izloženi neugodnim mirisima i štetnim plinovima, prljavštini i otpadnim produktima. Ponekad se posao obavlja na povišenim mjestima ili u kanalima. Radi se samostalno ili u timu, često u smjenama.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida i nedostatak stereovida, oštećenje funkcije sluha i nemogućnost nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za rad u buci), neraspoznavanje osnovnih boja, teža oštećenja funkcije mišićno-koštano i dišnog i/ili srčano-žilnog sustava, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže i teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama.

 

Srodna zanimanja

Automehaničar, autoelektričar, brodomehaničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Automehatroničari se mogu zaposliti u remontnim i servisnim radionicama za popravak i održavanje vozila te mogu otvoriti vlastiti obrt, nakon što polože majstorski ispit.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.