Državna matura

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Državna matura

Državna matura je skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik učio tijekom svoga najmanje četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja.

Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima. Cilj mature je i da omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature. Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su iz općeobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: hrvatski jezik, matematika i strani jezik.

Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme, s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve pristupnike u Republici Hrvatskoj. Time se dobivaju rezultati koji su međusobno usporedivi, čime je postupak odabira pri upisu na visoka učilišta pravedniji i transparentniji.

Sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature propisan je Pravilnikom o polaganju državne mature.

Razlika u odnosu na dosadašnji sustav mature u tome je što ispite ne provode i ne ocjenjuju nastavnici škole, već javna ustanova - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispite državne mature i studijske programe kandidati prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta - NISpVU. Uvjete za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj određuju sama visoka učilišta koja su temeljem Ustava autonomna i sama kreiraju svoju upisnu politiku. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.